Upadłość jeszcze raz

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Bardzo dobrą wiadomością dla wielu dłużników jest możliwość ponownego ubiegania się o oddłużenie w upadłości konsumenckiej nawet, jeśli wcześniej złożony wniosek był oddalony lub doszło do umorzenia postępowania upadłościowego.

W stanie prawnym przed ostatnią nowelizacją prawa upadłościowego (do dnia 23.03.2020 r.) oddalenie wniosku o upadłość konsumencką lub umorzenie postępowania z innych przyczyn niż na wniosek samego upadłego w dużym stopniu ograniczało możliwości podjęcia starań o ponownie oddłużenie.

Natomiast od dnia 24 marca 2020 r. uprzednio prowadzone postępowanie upadłościowe, w którym doszło do oddłużenia upadłego także ma znaczenie, lecz w mniejszym zakresie. Zasada wynikająca z art. 491¹⁴ª ust. 1 wskazuje wprost, że sąd może odmówić bezwarunkowego lub warunkowego oddłużenia albo ustanowienia planu spłaty wierzycieli, jeśli w okresie 10 lat przed dniem złożenia wniosku upadłego już oddłużono. W takiej sytuacji ponowne oddłużenie będzie miało rację bytu, jeśli w sprawie można skorzystać ze względów humanitarnych lub słuszności.

Podsumowując, osoby, wobec których:

  • wniosek o ogłoszenie upadłości został oddalony;
  • umorzono postępowanie upadłościowe (niezależnie od przyczyny), w którym nie doszło do oddłużenia;
  • było prowadzone postępowanie upadłościowe zakończone oddłużeniem w ciągu 10 lat przed dniem złożenia nowego wniosku;

mogą skutecznie ponownie ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a nawet umorzenie zobowiązań.