Bójka czy pobicie?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, iż bójka i pobicie, to tożsame pojęcia, które możemy stosować zamiennie. Nic bardziej mylnego, bójka i pobicie są – w przepisach kodeksu karnego – dwoma zupełnie różnymi pojęciami, o czym szerzej będzie można przeczytać w niniejszym artykule.

 

Jakie są różnice pomiędzy bójką, a pobiciem?

Najprościej rzecz ujmując, z bójką mamy do czynienia, kiedy biorą w niej udział co najmniej trzy osoby i każda z nich występuje w podwójnej roli, tj. równocześnie w roli atakującego i broniącego się. Pobicie zaś, to zdarzenie, gdzie również biorą udział co najmniej 3 osoby, ale widoczny jest wyraźny podział ról, można wyodrębnić stronę atakującą i broniącą się. W tym przypadku, ofiara pobicia nie podlega odpowiedzialności karnej. I właśnie na tej podstawie można odróżnić bójkę od pobicia. Podsumowując, w przypadku pobicia dostrzegamy to rozwarstwienie ról, czego nie ma w bójce.

 

Jaka kara za udział w bójce, a jaka za pobicie?

Zgodnie z Kodeksem karnym, osoba, która bierze udział w bójce lub pobiciu, powodującym narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo wywołania uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.W przypadku jednak, gdy bójka lub pobicie spowodowały śmierć człowieka, winny podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.W razie, gdy doszło do użycia broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Czy każda bójka –  pobicie są karalne?

Nie. Karalna jest tylko taka bójka (pobicie), w której naraża się drugiego człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo poniesienia ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Ważne jest jednak to, że odpowiedzialność karną poniesie każdy uczestnik bójki (pobicia), niezależnie od tego, czy to z powodu jego działania doszło do w.w narażeni. Do przypisania udziału w pobiciu nie jest konieczne udowodnienie, że dana osoba zadała pokrzywdzonemu cios. Do przypisania odpowiedzialności karnej wystarczy świadome połączenie działania jednego ze sprawców z działaniem drugiego człowieka lub większej grupy osób przeciwko innemu człowiekowi lub grupie osób

 

Co należy zrobić, gdy jesteś ofiarą pobicia?

W pierwszej kolejności należy zgłosić pobicie na komisariacie policji. Następnie warto zwrócić się do pełnomocnika i ustalić kierunek działania, tak by zwiększyć szansę na skazanie sprawcy. Gdy sprawa zaś trafi już do sądu, pokrzywdzony może  działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Osoby poszukujące pomocy w sprawie karnej zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.