ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego związane z prawem zamówień publicznych. Klientami Kancelarii są zarówno podmioty udzielające zamówień, jak i wykonawcy uczestniczący w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Doradztwo prawne świadczone przez Kancelarię obejmuje m.in.:

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy stale dostępni aby odpowiedzieć na Twoje pytania