OBSŁUGA WYSPECJALIZOWANA

OPIEKA ZDROWOTNA – CENTRA MEDYCZNE,
DORADZTWO PRAWNO PODATKOWE,
BRANŻA BUDOWLANA,
GOSPODARKA ODPADAMI,
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI,
ZAKŁADANIE I OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK, KRS.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM,
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE,
ZABEZPIECZENIA / ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI,
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,
BRANŻA ROLNICZA.

CENTRUM MEDIACJI

OBSŁUGA PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH

PRAWO PRACY,
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE,
PRAWO SPADKOWE,
ROZWÓD I SEPARACJA,
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA.

RODO

OBSŁUGA WYSPECJALIZOWANA

OPIEKA ZDROWOTNA – CENTRA MEDYCZNE,
DORADZTWO PRAWNO PODATKOWE,
BRANŻA BUDOWLANA,
GOSPODARKA ODPADAMI,
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI,
ZAKŁADANIE I OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK, KRS.

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM,
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE,
ZABEZPIECZENIA / ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI,
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,
BRANŻA ROLNICZA.

OBSŁUGA PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH

PRAWO PRACY,
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE,
PRAWO SPADKOWE,
ROZWÓD I SEPARACJA,
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

CENTRUM MEDIACJI

RODO

Prawo

Rozliczenie konkubinatu

Instytucja dotycząca rozliczeń majątkowych pomiędzy osobami pozostającymi w konkubinacie budzi spore rozbieżności w orzecznictwie z uwagi na to, że nie jest ona uregulowana w przepisach. Konsekwencją tego jest poszukiwanie rozwiązań…
Prawo

Kredyt hipoteczny i pożyczka hipoteczna po rozwodzie

Rozwód powoduje powstanie między małżonkami solidarnej odpowiedzialności za długi zaciągnięte w czasie trwania małżeństwa. Większość małżeństw zaciąga podczas trwania związku w celu zakupu nieruchomości kredyt hipoteczny lub pożyczkę hipoteczną. Rozwiedzeni…
Prawo

Nadchodzi duża reforma przepisów prawa rodzinnego

Reforma przewidywać będzie m.in. : wprowadzenie instytucji alimentów natychmiastowych, których wysokość uzależniona będzie od kwoty minimalnego wynagrodzenia, współczynnika dzietności oraz liczby dzieci w danej rodzinie. Alimenty natychmiastowe będą orzekane w…
Prawo

Jakie roszczenia przysługują matce dziecka pozamałżeńskiego?

Po pierwsze matka dziecka pozamałżeńskiego może wystąpić z powództwem do Sądu o ustalenie ojcostwa. Podstawę prawną roszczenia o ustalenie, że mężczyzna jest ojcem małoletniego dziecka, stanowią przepisy art. 84 i…
Prawo

Rozliczenie konkubinatu

Instytucja dotycząca rozliczeń majątkowych pomiędzy osobami pozostającymi w konkubinacie budzi spore rozbieżności w orzecznictwie z uwagi na to, że nie jest ona uregulowana w przepisach. Konsekwencją tego jest poszukiwanie rozwiązań…
Prawo

Kredyt hipoteczny i pożyczka hipoteczna po rozwodzie

Rozwód powoduje powstanie między małżonkami solidarnej odpowiedzialności za długi zaciągnięte w czasie trwania małżeństwa. Większość małżeństw zaciąga podczas trwania związku w celu zakupu nieruchomości kredyt hipoteczny lub pożyczkę hipoteczną. Rozwiedzeni…
Prawo

Nadchodzi duża reforma przepisów prawa rodzinnego

Reforma przewidywać będzie m.in. : wprowadzenie instytucji alimentów natychmiastowych, których wysokość uzależniona będzie od kwoty minimalnego wynagrodzenia, współczynnika dzietności oraz liczby dzieci w danej rodzinie. Alimenty natychmiastowe będą orzekane w…
Prawo

Jakie roszczenia przysługują matce dziecka pozamałżeńskiego?

Po pierwsze matka dziecka pozamałżeńskiego może wystąpić z powództwem do Sądu o ustalenie ojcostwa. Podstawę prawną roszczenia o ustalenie, że mężczyzna jest ojcem małoletniego dziecka, stanowią przepisy art. 84 i…

Kancelaria Częstochowa Obrusznik i Wspólnicy

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH OBRUSZNIK i WSPÓLNICY
ul. Kilińskiego 18/20 lok. 15
42-200 Częstochowa
NIP: 7561929576
biuro@radcaslask.pl
+48 790 877 792
© Copyright 2018   |   web design DOTSK