OBSŁUGA WYSPECJALIZOWANA

OPIEKA ZDROWOTNA – CENTRA MEDYCZNE,
DORADZTWO PRAWNO PODATKOWE,
BRANŻA BUDOWLANA,
GOSPODARKA ODPADAMI,
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI,
ZAKŁADANIE I OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK, KRS.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM,
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE,
ZABEZPIECZENIA / ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI,
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,
BRANŻA ROLNICZA.

CENTRUM MEDIACJI

OBSŁUGA PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH

PRAWO KARNE,
PRAWO PRACY,
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE,
PRAWO SPADKOWE,
ROZWÓD I SEPARACJA,
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA.

RODO

OBSŁUGA WYSPECJALIZOWANA

OPIEKA ZDROWOTNA – CENTRA MEDYCZNE,
DORADZTWO PRAWNO PODATKOWE,
BRANŻA BUDOWLANA,
GOSPODARKA ODPADAMI,
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI,
ZAKŁADANIE I OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK, KRS.

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM,
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE,
ZABEZPIECZENIA / ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI,
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,
BRANŻA ROLNICZA.

OBSŁUGA PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH

PRAWO KARNE,
PRAWO PRACY,
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE,
PRAWO SPADKOWE,
ROZWÓD I SEPARACJA,
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

CENTRUM MEDIACJI

RODO

Prawo

Postępowanie egzekucyjne a restrukturyzacja

Postępowania restrukturyzacyjne przewidziane w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne. W wielu przypadkach warunkiem osiągnięcia celu restrukturyzacji jest ograniczenie lub całkowite wyłączenie dopuszczalności prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Takie…
Prawo

Zamówienia publiczne a restrukturyzacja przedsiębiorcy oferenta

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa oferenta nie stanowi obowiązkowej przesłanki do jego wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przetargowego. W ustawowym katalogu przesłanek fakultatywnych jest już natomiast mowa o restrukturyzacji. …
Prawo

Otwarcie spadku po dniu ogłoszenia upadłości

Jeśli spadkodawca zmarł już po tym jak sąd upadłościowy ogłosił upadłość spadkobiercy, spadek wchodzi do masy upadłości. Skutek ten występuje z mocy samego prawa. Syndyk, ani upadły nie składają w…
Prawo

Kilka uwag o postępowaniu sanacyjnym

Postępowanie sanacyjne jest jednym z rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego, szczegółowo przedstawionym w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Łączy ono układ z wierzycielami z działaniami mającymi na celu…
Prawo

Postępowanie egzekucyjne a restrukturyzacja

Postępowania restrukturyzacyjne przewidziane w ustawie z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne. W wielu przypadkach warunkiem osiągnięcia celu restrukturyzacji jest ograniczenie lub całkowite wyłączenie dopuszczalności prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Takie…
Prawo

Zamówienia publiczne a restrukturyzacja przedsiębiorcy oferenta

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa oferenta nie stanowi obowiązkowej przesłanki do jego wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przetargowego. W ustawowym katalogu przesłanek fakultatywnych jest już natomiast mowa o restrukturyzacji. …
Prawo

Otwarcie spadku po dniu ogłoszenia upadłości

Jeśli spadkodawca zmarł już po tym jak sąd upadłościowy ogłosił upadłość spadkobiercy, spadek wchodzi do masy upadłości. Skutek ten występuje z mocy samego prawa. Syndyk, ani upadły nie składają w…
Prawo

Kilka uwag o postępowaniu sanacyjnym

Postępowanie sanacyjne jest jednym z rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego, szczegółowo przedstawionym w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Łączy ono układ z wierzycielami z działaniami mającymi na celu…

Kancelaria Częstochowa Obrusznik i Wspólnicy

© Copyright 2018   |   web design DOTSK