OBSŁUGA WYSPECJALIZOWANA

OPIEKA ZDROWOTNA – CENTRA MEDYCZNE,
DORADZTWO PRAWNO PODATKOWE,
BRANŻA BUDOWLANA,
GOSPODARKA ODPADAMI,
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI,
ZAKŁADANIE I OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK, KRS.

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM,
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE,
ZABEZPIECZENIA / ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI,
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,
BRANŻA ROLNICZA.

OBSŁUGA PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH

PRAWO KARNE,
PRAWO PRACY,
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE,
PRAWO SPADKOWE,
ROZWÓD I SEPARACJA,
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

CENTRUM MEDIACJI

RODO

Prawo

Nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do niego wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie

Zgodnie z przepisami Ustawy o Policji, które weszły w życie 30 listopada 2020 r., policjanci mają możliwość wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania…
Prawo

Wyższe limity zwolnień z podatku od spadków i darowizn

Od 13.10.2022 r. obowiązuje rozporządzenie ministra finansów, które zwiększyło limity zwolnień z podatku od spadków i darowizn. Nie zmieniły się jednak ogólne zasady ich zgłaszania w urzędzie skarbowym.   Zgodnie…
Prawo

Blokada rachunku bankowego przez prokuratora

Do blokada rachunku bankowego może dojść w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Uprawnienie to wynika z art. 106a Prawa bankowego. Przepis ten przewiduje, że w sytuacji powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że…
Prawo

Sankcja kredytu darmowego – czyli kredyt bez dodatkowych kosztów

Sankcja kredytu darmowego jest uprawnieniem konsumenta do spłaty kredytu bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w przypadkach przewidzianych w art. 45 Ustawy o kredycie konsumenckim. Odnosi się ona…
Prawo

Nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do niego wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie

Zgodnie z przepisami Ustawy o Policji, które weszły w życie 30 listopada 2020 r., policjanci mają możliwość wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania…
Prawo

Wyższe limity zwolnień z podatku od spadków i darowizn

Od 13.10.2022 r. obowiązuje rozporządzenie ministra finansów, które zwiększyło limity zwolnień z podatku od spadków i darowizn. Nie zmieniły się jednak ogólne zasady ich zgłaszania w urzędzie skarbowym.   Zgodnie…
Prawo

Blokada rachunku bankowego przez prokuratora

Do blokada rachunku bankowego może dojść w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Uprawnienie to wynika z art. 106a Prawa bankowego. Przepis ten przewiduje, że w sytuacji powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że…
Prawo

Sankcja kredytu darmowego – czyli kredyt bez dodatkowych kosztów

Sankcja kredytu darmowego jest uprawnieniem konsumenta do spłaty kredytu bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w przypadkach przewidzianych w art. 45 Ustawy o kredycie konsumenckim. Odnosi się ona…

Kancelaria Częstochowa Obrusznik i Wspólnicy

© Copyright 2018   |   web design DOTSK