OBSŁUGA WYSPECJALIZOWANA

OPIEKA ZDROWOTNA – CENTRA MEDYCZNE,
DORADZTWO PRAWNO PODATKOWE,
BRANŻA BUDOWLANA,
GOSPODARKA ODPADAMI,
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI,
ZAKŁADANIE I OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK, KRS.

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM,
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE,
ZABEZPIECZENIA / ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI,
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,
BRANŻA ROLNICZA.

OBSŁUGA PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH

PRAWO KARNE,
PRAWO PRACY,
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE,
PRAWO SPADKOWE,
ROZWÓD I SEPARACJA,
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

CENTRUM MEDIACJI

RODO

Prawo

Przerwanie egzekucji z alimentów bieżących

Bardzo trudno jest przerwać postępowanie egzekucyjne nawet w sytuacji, gdy alimenty płacone są terminowo i w całości. Jednakże nie jest to niemożliwe. Jeden z rodziców, działając w imieniu dziecka, na…
Prawo

Popełnienie wykroczenia a wpis do Krajowego Rejestru Karnego

Zdarzają się sytuacje, w których konieczne jest wykazanie, że jest się osobą niekaraną. Najczęściej wymóg taki stawiany jest przed kandydatami na stanowiska, na które wymagana jest niekaralności lub brak zakazu…
Prawo

Uratuj swój dom przed utratą z powodu długów!

Galopujące stopy procentowe, inflacja, kryzys gospodarczy, wcześniej pandemia, a teraz wybuch konfliktu zbrojnego to wszystko sprawia, że coraz więcej osób zaczyna mieć problemy z regulowaniem swoich zobowiązań, w tym opłat,…
Prawo

Zasada przyjaznej interpretacji przepisów w kontekście COVID-19

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał orzeczenie w sprawie zwrotu dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzenia pracowników w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych wskutek COVID-19. Uznał, że ów…
Prawo

Przerwanie egzekucji z alimentów bieżących

Bardzo trudno jest przerwać postępowanie egzekucyjne nawet w sytuacji, gdy alimenty płacone są terminowo i w całości. Jednakże nie jest to niemożliwe. Jeden z rodziców, działając w imieniu dziecka, na…
Prawo

Popełnienie wykroczenia a wpis do Krajowego Rejestru Karnego

Zdarzają się sytuacje, w których konieczne jest wykazanie, że jest się osobą niekaraną. Najczęściej wymóg taki stawiany jest przed kandydatami na stanowiska, na które wymagana jest niekaralności lub brak zakazu…
Prawo

Uratuj swój dom przed utratą z powodu długów!

Galopujące stopy procentowe, inflacja, kryzys gospodarczy, wcześniej pandemia, a teraz wybuch konfliktu zbrojnego to wszystko sprawia, że coraz więcej osób zaczyna mieć problemy z regulowaniem swoich zobowiązań, w tym opłat,…
Prawo

Zasada przyjaznej interpretacji przepisów w kontekście COVID-19

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał orzeczenie w sprawie zwrotu dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzenia pracowników w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych wskutek COVID-19. Uznał, że ów…

Kancelaria Częstochowa Obrusznik i Wspólnicy

© Copyright 2018   |   web design DOTSK