OBSŁUGA WYSPECJALIZOWANA

OPIEKA ZDROWOTNA – CENTRA MEDYCZNE,
DORADZTWO PRAWNO PODATKOWE,
BRANŻA BUDOWLANA,
GOSPODARKA ODPADAMI,
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI,
ZAKŁADANIE I OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK, KRS.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM,
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE,
ZABEZPIECZENIA / ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI,
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,
BRANŻA ROLNICZA.

CENTRUM MEDIACJI

OBSŁUGA PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH

PRAWO KARNE,
PRAWO PRACY,
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE,
PRAWO SPADKOWE,
ROZWÓD I SEPARACJA,
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA.

RODO

OBSŁUGA WYSPECJALIZOWANA

OPIEKA ZDROWOTNA – CENTRA MEDYCZNE,
DORADZTWO PRAWNO PODATKOWE,
BRANŻA BUDOWLANA,
GOSPODARKA ODPADAMI,
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI,
ZAKŁADANIE I OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK, KRS.

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM,
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE,
ZABEZPIECZENIA / ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI,
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,
BRANŻA ROLNICZA.

OBSŁUGA PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH

PRAWO KARNE,
PRAWO PRACY,
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE,
PRAWO SPADKOWE,
ROZWÓD I SEPARACJA,
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

CENTRUM MEDIACJI

RODO

Prawo

Zakaz spełniania świadczeń, potrącenia i wypowiadania umów w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Zgodnie z przepisem art. 252 prawa restrukturyzacyjnego, który to przepis przewiduje zakaz spełniania przez dłużnika świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem. Jest to jeden z…
Prawo

Niedopuszczalność egzekucji i wykonania postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia w uproszczonej restrukturyzacji

Od dnia obwieszczenia nie jest dopuszczalne prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikowi. Co prawda ustawa nie wskazuje jaka część majątku dłużnika pozostaje pod ochroną, dlatego uznać trzeba że cały majątek dłużnika podlegać…
Prawo

Ochrona przedsiębiorstwa dłużnika w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Przepis art. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2  jest regulacja fundamentalną dla uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Instrument ten…
Prawo

Poszukiwanie majątku upadłego przez komornika sądowego

Wniosek o poszukiwanie majątku do komornika sądowego w obecnym stanie prawnym kierują syndyk lub tymczasowy nadzorca sądowy. Jak wiadomo komornicy realizując swoje ustawowe obowiązki posiadają dostęp do szeregu baz danych…
Prawo

Zakaz spełniania świadczeń, potrącenia i wypowiadania umów w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Zgodnie z przepisem art. 252 prawa restrukturyzacyjnego, który to przepis przewiduje zakaz spełniania przez dłużnika świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem. Jest to jeden z…
Prawo

Niedopuszczalność egzekucji i wykonania postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia w uproszczonej restrukturyzacji

Od dnia obwieszczenia nie jest dopuszczalne prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikowi. Co prawda ustawa nie wskazuje jaka część majątku dłużnika pozostaje pod ochroną, dlatego uznać trzeba że cały majątek dłużnika podlegać…
Prawo

Ochrona przedsiębiorstwa dłużnika w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Przepis art. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2  jest regulacja fundamentalną dla uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Instrument ten…
Prawo

Poszukiwanie majątku upadłego przez komornika sądowego

Wniosek o poszukiwanie majątku do komornika sądowego w obecnym stanie prawnym kierują syndyk lub tymczasowy nadzorca sądowy. Jak wiadomo komornicy realizując swoje ustawowe obowiązki posiadają dostęp do szeregu baz danych…

Kancelaria Częstochowa Obrusznik i Wspólnicy

© Copyright 2018   |   web design DOTSK