OBSŁUGA WYSPECJALIZOWANA

OPIEKA ZDROWOTNA – CENTRA MEDYCZNE,
DORADZTWO PRAWNO PODATKOWE,
BRANŻA BUDOWLANA,
GOSPODARKA ODPADAMI,
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI,
ZAKŁADANIE I OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK, KRS.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM,
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE,
ZABEZPIECZENIA / ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI,
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,
BRANŻA ROLNICZA.

CENTRUM MEDIACJI

OBSŁUGA PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH

PRAWO KARNE,
PRAWO PRACY,
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE,
PRAWO SPADKOWE,
ROZWÓD I SEPARACJA,
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA.

RODO

OBSŁUGA WYSPECJALIZOWANA

OPIEKA ZDROWOTNA – CENTRA MEDYCZNE,
DORADZTWO PRAWNO PODATKOWE,
BRANŻA BUDOWLANA,
GOSPODARKA ODPADAMI,
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI,
ZAKŁADANIE I OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK, KRS.

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM,
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE,
ZABEZPIECZENIA / ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI,
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,
BRANŻA ROLNICZA.

OBSŁUGA PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH

PRAWO KARNE,
PRAWO PRACY,
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE,
PRAWO SPADKOWE,
ROZWÓD I SEPARACJA,
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

CENTRUM MEDIACJI

RODO

Prawo

Licytacja mieszkania – nowelizacja KPC

Nowelizacja ustawy kpc z 14.05.2020 r. dokonała zmian w zakresie egzekucji odnoszącej się do licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. W…
Prawo

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego

W art. 209 § 1 Kodeksu karnego ustawodawca nie odwołuje się do źródeł obowiązku alimentacyjnego, a zastrzega jedynie, że obowiązek taki ma być określony co do jego wysokości w orzeczeniu…
Prawo

Kilka słów o karze ograniczenia wolności

Na podstawie Kodeksu karnego karami, które mogą zostać orzeczone przez Sąd za popełnienie przestępstwa są: grzywna; ograniczenie wolności; pozbawienie wolności; 25 lat pozbawienia wolności; dożywotnie pozbawienie wolności.   Niniejszy artykuł…
Prawo

Niewypłacalność a COVID-19

Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do…
Prawo

Licytacja mieszkania – nowelizacja KPC

Nowelizacja ustawy kpc z 14.05.2020 r. dokonała zmian w zakresie egzekucji odnoszącej się do licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. W…
Prawo

Uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego

W art. 209 § 1 Kodeksu karnego ustawodawca nie odwołuje się do źródeł obowiązku alimentacyjnego, a zastrzega jedynie, że obowiązek taki ma być określony co do jego wysokości w orzeczeniu…
Prawo

Kilka słów o karze ograniczenia wolności

Na podstawie Kodeksu karnego karami, które mogą zostać orzeczone przez Sąd za popełnienie przestępstwa są: grzywna; ograniczenie wolności; pozbawienie wolności; 25 lat pozbawienia wolności; dożywotnie pozbawienie wolności.   Niniejszy artykuł…
Prawo

Niewypłacalność a COVID-19

Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do…

Kancelaria Częstochowa Obrusznik i Wspólnicy

© Copyright 2018   |   web design DOTSK