OBSŁUGA WYSPECJALIZOWANA

OPIEKA ZDROWOTNA – CENTRA MEDYCZNE,
DORADZTWO PRAWNO PODATKOWE,
BRANŻA BUDOWLANA,
GOSPODARKA ODPADAMI,
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI,
ZAKŁADANIE I OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK, KRS.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM,
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE,
ZABEZPIECZENIA / ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI,
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,
BRANŻA ROLNICZA.

CENTRUM MEDIACJI

OBSŁUGA PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH

PRAWO PRACY,
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE,
PRAWO SPADKOWE,
ROZWÓD I SEPARACJA,
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA.

RODO

OBSŁUGA WYSPECJALIZOWANA

OPIEKA ZDROWOTNA – CENTRA MEDYCZNE,
DORADZTWO PRAWNO PODATKOWE,
BRANŻA BUDOWLANA,
GOSPODARKA ODPADAMI,
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI,
ZAKŁADANIE I OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK, KRS.

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM,
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE,
ZABEZPIECZENIA / ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI,
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,
BRANŻA ROLNICZA.

OBSŁUGA PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH

PRAWO PRACY,
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE,
PRAWO SPADKOWE,
ROZWÓD I SEPARACJA,
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

CENTRUM MEDIACJI

RODO

Prawo

Jakie roszczenia przysługują matce dziecka pozamałżeńskiego?

Po pierwsze matka dziecka pozamałżeńskiego może wystąpić z powództwem do Sądu o ustalenie ojcostwa. Podstawę prawną roszczenia o ustalenie, że mężczyzna jest ojcem małoletniego dziecka, stanowią przepisy art. 84 i…
Prawo

Waloryzacja świadczeń z renty odroczonej (na przykładzie PZU)

Materialnoprawną podstawą żądania o podwyższenie świadczeń z renty odroczonej jest art. 358¹ § 3 Kodeksu cywilnego (dalej kc), który stanowi iż w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu…
Prawo

Nie prowadzisz faktycznie działalności – nie płacisz składek ZUS

Brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z prowadzenia działalności jeśli działalność nie była rzeczywiście prowadzona. Za prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń…
Prawo

Nienależne kary umowne od nieuczciwych firm transportowych

Nieuczciwe zachowania firm: DUDA TRANSPORT Katowice / Schnaider Group Wrocław Konstrukcja przepisu ujętego w art. 483 § 1 k.c. wskazuje, że wysokość wskazanej w nim kary umownej powinna być w…
Prawo

Jakie roszczenia przysługują matce dziecka pozamałżeńskiego?

Po pierwsze matka dziecka pozamałżeńskiego może wystąpić z powództwem do Sądu o ustalenie ojcostwa. Podstawę prawną roszczenia o ustalenie, że mężczyzna jest ojcem małoletniego dziecka, stanowią przepisy art. 84 i…
Prawo

Waloryzacja świadczeń z renty odroczonej (na przykładzie PZU)

Materialnoprawną podstawą żądania o podwyższenie świadczeń z renty odroczonej jest art. 358¹ § 3 Kodeksu cywilnego (dalej kc), który stanowi iż w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu…
Prawo

Nie prowadzisz faktycznie działalności – nie płacisz składek ZUS

Brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne z prowadzenia działalności jeśli działalność nie była rzeczywiście prowadzona. Za prowadzenie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 13 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń…
Prawo

Nienależne kary umowne od nieuczciwych firm transportowych

Nieuczciwe zachowania firm: DUDA TRANSPORT Katowice / Schnaider Group Wrocław Konstrukcja przepisu ujętego w art. 483 § 1 k.c. wskazuje, że wysokość wskazanej w nim kary umownej powinna być w…

Kancelaria Częstochowa Obrusznik i Wspólnicy

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH OBRUSZNIK i WSPÓLNICY
ul. Kilińskiego 18/20 lok. 15
42-200 Częstochowa
NIP: 7561929576
biuro@radcaslask.pl
+48 790 877 792
© Copyright 2018   |   web design DOTSK