OBSŁUGA WYSPECJALIZOWANA

OPIEKA ZDROWOTNA – CENTRA MEDYCZNE,
DORADZTWO PRAWNO PODATKOWE,
BRANŻA BUDOWLANA,
GOSPODARKA ODPADAMI,
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI,
ZAKŁADANIE I OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK, KRS.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM,
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE,
ZABEZPIECZENIA / ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI,
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,
BRANŻA ROLNICZA.

CENTRUM MEDIACJI

OBSŁUGA PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH

PRAWO KARNE,
PRAWO PRACY,
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE,
PRAWO SPADKOWE,
ROZWÓD I SEPARACJA,
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA.

RODO

OBSŁUGA WYSPECJALIZOWANA

OPIEKA ZDROWOTNA – CENTRA MEDYCZNE,
DORADZTWO PRAWNO PODATKOWE,
BRANŻA BUDOWLANA,
GOSPODARKA ODPADAMI,
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI,
ZAKŁADANIE I OBSŁUGA PRAWNA SPÓŁEK, KRS.

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM,
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I RESTRUKTURYZACYJNE,
ZABEZPIECZENIA / ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI,
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE,
BRANŻA ROLNICZA.

OBSŁUGA PRAWNA OSÓB FIZYCZNYCH

PRAWO KARNE,
PRAWO PRACY,
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE,
PRAWO SPADKOWE,
ROZWÓD I SEPARACJA,
UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

CENTRUM MEDIACJI

RODO

Prawo

Zakaz prowadzenie pojazdów – możliwości prawne skrócenia okresu jego stosowania

Zakaz prowadzenia pojazdów jest dotkliwym środkiem karnym, który jest orzekany przez Sądy i wiąże się z popełnieniem czynów zabronionych skierowanych przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Zakaz prowadzenia pojazdów jest orzekany w…
Prawo

Zmiany w upadłości konsumenckiej

Udoskonalenie obecnego modelu upadłości konsumenckiej oraz uproszczenie niektórych procedur to zapowiadane cele obszernej nowelizacji Prawa upadłościowego. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów,…
Prawo

Nadzieja dla frankowiczów

Posiadacze kredytów walutowych łatwiej zmienią lub unieważnią umowę. To sedno wyroku TSUE. Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosił w czwartek 03.10.2019 r. wyrok w sprawie o kredyty szwajcarskiej walucie tzw. frankowicze. TSUE…
Prawo

Kilka uwag o dozorze elektronicznym

Przedmiotem niniejszego artykułu będzie instytucja odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, czyli poza murami zakładu karnego, we własnym domu, czy mieszkaniu. Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest dla skazanego…
Prawo

Zakaz prowadzenie pojazdów – możliwości prawne skrócenia okresu jego stosowania

Zakaz prowadzenia pojazdów jest dotkliwym środkiem karnym, który jest orzekany przez Sądy i wiąże się z popełnieniem czynów zabronionych skierowanych przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Zakaz prowadzenia pojazdów jest orzekany w…
Prawo

Zmiany w upadłości konsumenckiej

Udoskonalenie obecnego modelu upadłości konsumenckiej oraz uproszczenie niektórych procedur to zapowiadane cele obszernej nowelizacji Prawa upadłościowego. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów,…
Prawo

Nadzieja dla frankowiczów

Posiadacze kredytów walutowych łatwiej zmienią lub unieważnią umowę. To sedno wyroku TSUE. Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosił w czwartek 03.10.2019 r. wyrok w sprawie o kredyty szwajcarskiej walucie tzw. frankowicze. TSUE…
Prawo

Kilka uwag o dozorze elektronicznym

Przedmiotem niniejszego artykułu będzie instytucja odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, czyli poza murami zakładu karnego, we własnym domu, czy mieszkaniu. Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest dla skazanego…

Kancelaria Częstochowa Obrusznik i Wspólnicy

© Copyright 2018   |   web design DOTSK