ZadzwońDOJAZD

ARTYKUŁY

ARTYKUŁY

Wróć do:

STRONA GŁÓWNA
Prawo

Alimenty na byłego małżonka

Zgodnie z art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać…
Kancelaria
Listopad 1, 2019
Prawo

Zmiany w upadłości konsumenckiej

Udoskonalenie obecnego modelu upadłości konsumenckiej oraz uproszczenie niektórych procedur to zapowiadane cele obszernej nowelizacji Prawa upadłościowego. Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli konsumentów,…
Kancelaria
Październik 10, 2019
Prawo

Nadzieja dla frankowiczów

Posiadacze kredytów walutowych łatwiej zmienią lub unieważnią umowę. To sedno wyroku TSUE. Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosił w czwartek 03.10.2019 r. wyrok w sprawie o kredyty szwajcarskiej walucie tzw. frankowicze. TSUE…
Kancelaria
Październik 9, 2019
Prawo

Kilka uwag o dozorze elektronicznym

Przedmiotem niniejszego artykułu będzie instytucja odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego, czyli poza murami zakładu karnego, we własnym domu, czy mieszkaniu. Odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego jest dla skazanego…
Kancelaria
Wrzesień 7, 2019
Prawo

Ustawa lichwiarska działa w starych kredytach

Przerwanie przez wierzyciela przedawnienia przechodzi na nabywcę długu, ale lichwiarskie odsetki już nie. To najważniejszy element w wyroku Sądu Najwyższego. Dłużnik może wystąpić do sądu o pozbawienia wyroku wykonalności na…
Kancelaria
Wrzesień 4, 2019
Prawo

Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

Odroczenie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności może mieć dwojaki charakter: obligatoryjny lub fakultatywny. W pierwszym przypadku w razie zaistnienia okoliczności określonych w art. 150 kodeksu karnego wykonawczego sąd musi odroczyć…
Kancelaria
Wrzesień 2, 2019
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH OBRUSZNIK i WSPÓLNICY
ul. Kilińskiego 18/20 lok. 15
42-200 Częstochowa
NIP: 7561929576
biuro@radcaslask.pl
+48 790 877 792
© Copyright 2018   |   web design DOTSK