ZadzwońDOJAZD

ARTYKUŁY

ARTYKUŁY

Wróć do:

STRONA GŁÓWNA
Prawo

Odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot

Prawa pasażerów linii lotniczych reguluje unijne rozporządzenie WE 261/2004. Ten dokument zawiera szczegółowe zapisy, do których muszą stosować się linie lotnicze operujące z lotnisk na terenie Unii Europejskiej. Prawa pasażera…
Kancelaria
Sierpień 2, 2019
Prawo

Upadłość gospodarstwa rolnego

Ustawa Prawo upadłościowe przewiduje odrębne tryby ogłoszenia dla przedsiębiorców i dla osób fizycznych – są to: upadłość na zasadach ogólnych i tzw. upadłość konsumencka. W przypadku pierwszego trybu, przewidzianego dla…
Kancelaria
Sierpień 1, 2019
Prawo

Reklamacja wczasów

Od 1 lipca 2018 roku obowiązuje nowa ustawa, zgodnie z którą wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi przez biura podróży można składać nie przez - jak to było dotychczas -…
Kancelaria
Lipiec 30, 2019
Prawo

Pozew o zapłatę przeciwko członkowi zarządu sp. z o.o.

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu oraz ewentualnie eksczłonkowie odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Odpowiedzialność jest subsydiarna, czyli uzupełnia odpowiedzialność spółki tak, że wchodzący…
Kancelaria
Lipiec 9, 2019
Prawo

Zachowek a zasady współżycia społecznego

Zachowek jest formą ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy. To majątek, który osoby najbliższe powinny otrzymać od spadkodawcy za jego życia lub po jego śmierci. Spadkodawca może przekazać ten majątek osobom…
Kancelaria
Lipiec 4, 2019
Prawo

Odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny niewykonanej Darczyńca może odwołać darowiznę, której jeszcze nie wykonał, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla…
Kancelaria
Czerwiec 17, 2019
Prawo

Rozliczenie konkubinatu

Instytucja dotycząca rozliczeń majątkowych pomiędzy osobami pozostającymi w konkubinacie budzi spore rozbieżności w orzecznictwie z uwagi na to, że nie jest ona uregulowana w przepisach. Konsekwencją tego jest poszukiwanie rozwiązań…
Kancelaria
Marzec 23, 2019
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH OBRUSZNIK i WSPÓLNICY
ul. Kilińskiego 18/20 lok. 15
42-200 Częstochowa
NIP: 7561929576
biuro@radcaslask.pl
+48 790 877 792
© Copyright 2018   |   web design DOTSK