Utrata nieruchomości na skutek zasiedzenia a wynagrodzenie za bezumowne korzystanie 

Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności posiadanej rzeczy ruchomej lub nieruchomości na skutek upływu czasu. W wyniku zasiedzenia dochodzi zatem do utraty prawa przez dotychczas uprawnionego i jego przejścia na beneficjenta instytucji zasiedzenia, co istotne, bez świadczeń wzajemnych z jego strony, a więc bez konieczności spełnienia świadczenia z tego tytułu w celu zrekompensowania dotychczasowemu właścicielowi utraty […]

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów został uznany za niezgodny z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny 04.06.2024 r. w sprawie o sygnaturze SK 22/21 orzekł, że art. 42 § 3 ustawy – Kodeksu Karnego w zakresie, w jakim obliguje sąd do orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 ustawy – Kodeks karny, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 […]

Zmiany w zasiedzeniu nieruchomości rolnych

W dniu 5 października 2023 r. weszły w życie zmiany uchylające dotychczasowe ograniczenia dotyczące zasiedzenia własność nieruchomości rolnej.  Uchylony art. 172 § 3 Kodeksu Cywilnego (obowiązujący w okresie od 30.04.2016 r. do 05.10.2023 r.) przewidywał, że nieruchomość rolną (w rozumieniu przepisów ustawy z 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego) przez zasiedzenie mógł nabyć jedynie rolnik […]

Czy inflacja wpływa na wysokość alimentów?

Przepisy nie przewidują możliwości waloryzacji świadczeń alimentacyjnych. Nie oznacza to, że inflacja nie może mieć wpływu na zmianę wysokości alimentów. Zwiększenie się kosztów utrzymania dzieci, w tym wydatków na wyżywienie, leczenie, szkołę oraz zajęcia dodatkowe powoduje, że wcześniej zasądzone alimenty mogą nie wystarczać. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany wysokości świadczenia alimentacyjnego […]

Wysłuchanie dziecka w postępowaniu cywilnym

Kodeks Postępowania Cywilnego w art. 2161 i 2162 przewiduje obowiązek zapewnienia dziecku możliwości wypowiedzenia się w postępowaniu procesowym w sprawach, które go dotyczą. Wysłuchanie małoletniego zmierza jedynie ustalenia stanowiska dziecka w sprawie i nie stanowi czynności procesowej w postępowaniu dowodowym, zatem nie jest równoznaczne z przesłuchaniem w charakterze świadka. Podobne zasady wysłuchania w sprawach dotyczących […]

Co coś grozi za posiadanie narkotyków na własny użytek ?

W obecnych czasach prawie codziennie słyszy się o narkotykach i równie często słyszy się, iż posiadanie niewielkiej ilości  narkotyków (np. marihuany, amfrtaminy) na własne potrzeby jest legalne. Czy aby na pewno tak jest?   Czy posiadanie narkotyków na własny użytek jest legalne?  W polskim prawie karnym posiadanie narkotyków jest zabronione i stanowi przestępstwo. Przepisy zakazują posiadania […]

Blokada alkoholowa – czym jest i kto może z niej skorzystać

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych jest to środek karny, orzekany przez sąd wobec sprawców przestępstw lub wykroczeń skierowanych przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. W niektórych przypadkach sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nawet dożywotnio. I co w takie sytuacji?   Czy da się ominąć zakaz prowadzenia pojazdów? Niejednokrotnie sprawcy przestępstw, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów […]

Bójka czy pobicie?

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, iż bójka i pobicie, to tożsame pojęcia, które możemy stosować zamiennie. Nic bardziej mylnego, bójka i pobicie są – w przepisach kodeksu karnego – dwoma zupełnie różnymi pojęciami, o czym szerzej będzie można przeczytać w niniejszym artykule.   Jakie są różnice pomiędzy bójką, a pobiciem? Najprościej rzecz […]

Czy zawsze za posiadanie narkotyków poniesiemy karę?

Posiadanie jakichkolwiek narkotyków w obowiązującym porządku prawnym jest zakazane i stanowi przestępstwo. Zgodnie z dyspozycją art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi nam 3 lata pozbawienia wolności, a w przypadku posiadania znacznej ilości odpowiedzialność zaostrza się do 10 lat pozbawienia wolności. Sytuacja wygląda więc groźnie,  ale nie beznadziejnie. […]