ZadzwońDOJAZD
Category

Prawo

Reklamacja wczasów

Od 1 lipca 2018 roku obowiązuje nowa ustawa, zgodnie z którą wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi przez biura podróży można składać nie przez – jak to było dotychczas –…

Continue Reading

Odwołanie darowizny

Odwołanie darowizny niewykonanej Darczyńca może odwołać darowiznę, której jeszcze nie wykonał, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla…

Continue Reading

Rozliczenie konkubinatu

Radca prawny od spraw rodzinnych Częstochowa

Instytucja dotycząca rozliczeń majątkowych pomiędzy osobami pozostającymi w konkubinacie budzi spore rozbieżności w orzecznictwie z uwagi na to, że nie jest ona uregulowana w przepisach. Konsekwencją tego jest poszukiwanie rozwiązań…

Continue Reading