Co coś grozi za posiadanie narkotyków na własny użytek ?

W obecnych czasach prawie codziennie słyszy się o narkotykach i równie często słyszy się, iż posiadanie niewielkiej ilości  narkotyków (np. marihuany, amfrtaminy) na własne potrzeby jest legalne. Czy aby na pewno tak jest?   Czy posiadanie narkotyków na własny użytek jest legalne?  W polskim prawie karnym posiadanie narkotyków jest zabronione i stanowi przestępstwo. Przepisy zakazują posiadania […]

Blokada alkoholowa – czym jest i kto może z niej skorzystać

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych jest to środek karny, orzekany przez sąd wobec sprawców przestępstw lub wykroczeń skierowanych przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. W niektórych przypadkach sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych nawet dożywotnio. I co w takie sytuacji?   Czy da się ominąć zakaz prowadzenia pojazdów? Niejednokrotnie sprawcy przestępstw, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów […]

Bójka czy pobicie?

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, iż bójka i pobicie, to tożsame pojęcia, które możemy stosować zamiennie. Nic bardziej mylnego, bójka i pobicie są – w przepisach kodeksu karnego – dwoma zupełnie różnymi pojęciami, o czym szerzej będzie można przeczytać w niniejszym artykule.   Jakie są różnice pomiędzy bójką, a pobiciem? Najprościej rzecz […]

Czy zawsze za posiadanie narkotyków poniesiemy karę?

Posiadanie jakichkolwiek narkotyków w obowiązującym porządku prawnym jest zakazane i stanowi przestępstwo. Zgodnie z dyspozycją art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi nam 3 lata pozbawienia wolności, a w przypadku posiadania znacznej ilości odpowiedzialność zaostrza się do 10 lat pozbawienia wolności. Sytuacja wygląda więc groźnie,  ale nie beznadziejnie. […]

Nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do niego wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie

Zgodnie z przepisami Ustawy o Policji, które weszły w życie 30 listopada 2020 r., policjanci mają możliwość wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Z kolei od 15 sierpnia 2023 r. mają wejść w życie […]

Wyższe limity zwolnień z podatku od spadków i darowizn

Od 13.10.2022 r. obowiązuje rozporządzenie ministra finansów, które zwiększyło limity zwolnień z podatku od spadków i darowizn. Nie zmieniły się jednak ogólne zasady ich zgłaszania w urzędzie skarbowym.   Zgodnie z obowiązującymi regulacjami określonymi w ustawie o podatku od spadków i darowizn jego wysokość zależy od przynależności do określonej grupy. Nie podlega opodatkowaniu darowizna, której […]

Blokada rachunku bankowego przez prokuratora

Do blokada rachunku bankowego może dojść w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Uprawnienie to wynika z art. 106a Prawa bankowego. Przepis ten przewiduje, że w sytuacji powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że zgromadzone na rachunku bankowym środki, w całości lub w części pochodzą lub mają związek z przestępstwem, bank jest uprawniony do dokonania blokady środków na tym […]

Sankcja kredytu darmowego – czyli kredyt bez dodatkowych kosztów

Sankcja kredytu darmowego jest uprawnieniem konsumenta do spłaty kredytu bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w przypadkach przewidzianych w art. 45 Ustawy o kredycie konsumenckim. Odnosi się ona wyłącznie do kredytów konsumenckich, a zgodnie z art. 3 ww. ustawy przez umowę o kredyt konsumencki rozumie się umowę o kredyt w wysokości nie większej […]

Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym

Zabezpieczenie majątkowe jest przewidzianym w Kodeksie Postępowania Karnego, środkiem przymusu, którego celem jest zabezpieczenie wykonania orzeczenia, które zapadnie w przyszłości w postepowaniu karnym. Jego celem jest zabezpieczenie wykonania grożących kar, środków karnych i innych środków, jakie mogą być orzeczone w sprawie, a także kosztów procesu. Najogólniej mówiąc ma ono zapobiegać ukryciu lub wyzbyciu się przez […]

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie czy zatrzymanie są dla osoby niewinnej przeżyciem, którego skutki odciskają piętno zarówno w sferze psychicznej, jak i nierzadko finansowej. Warto zatem wiedzieć, że polskie prawo przewiduje możliwość uzyskania stosownego odszkodowania i zadośćuczynienia w takiej sytuacji. Zgodnie z art. 552 Kodeksu postępowania karnego oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania, kasacji lub skargi […]