Wyższe limity zwolnień z podatku od spadków i darowizn

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Od 13.10.2022 r. obowiązuje rozporządzenie ministra finansów, które zwiększyło limity zwolnień z podatku od spadków i darowizn. Nie zmieniły się jednak ogólne zasady ich zgłaszania w urzędzie skarbowym.

 

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami określonymi w ustawie o podatku od spadków i darowizn jego wysokość zależy od przynależności do określonej grupy. Nie podlega opodatkowaniu darowizna, której kwota w danej grupie podatkowej nie przekracza:

  • 10 434 zł w I grupie podatkowej, do której zaliczają się: małżonek, zstępni (np. syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (np. matka, ojciec, dziadkowie), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie. Uprzednio kwota ta wynosiła 9 637 zł,
  • 7 878 zł w II grupie podatkowej, do której należą zstępni rodzeństwa (np. dzieci brata/siostry), rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych. Uprzednio kwota ta wynosiła 7 276 zł,
  • 5 308 zł w III grupie podatkowej, w której znajdują się pozostali nabywcy niewymienieni powyżej. Uprzednio kwota ta wynosiła 4 902 zł.

 

Obdarowany lub spadkobierca jest zobowiązany opłacić podatek od spadków i darowizn od wartości przewyższającej wyżej wskazane kwoty. Dodatkowo limit obowiązuje w zakresie jednego darczyńcy i obejmuje 5 lat poprzedzających rok, w którym było ostatnie nabycie.

 

Przepisy przewidują dodatkowe zwolnienie dla najbliższej rodziny. Zgodnie z art. 4a ustawy zwalnia się od podatku darowizny i spadki dla małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy. Jeśli wartość nabytego majątku nie przekracza 10 434 zł (wcześniej 9 637 zł), nie trzeba dokonywać zgłoszenia. Jednakże przy wyższej kwocie, aby skorzystać ze zwolnienia wymagane jest dokonanie zgłoszenia na urzędowym formularzu SD-Z2 (chyba że nabycie następuje w formie aktu notarialnego) w terminie 6 miesięcy od nabycia darowizny lub spadku.

 

Istotny jest także dodatkowy warunek przewidziany przy darowiźnie pieniężnej. Jeśli przekracza 10 434 zł (poprzednio 9 637 zł), musi być potwierdzona przelewem. Przepisy mówią o udokumentowaniu jej dowodem przekazania na rachunek nabywcy lub przekazem pocztowym.

 

Nowe wyższe kwoty zwolnienia w podatku od spadków i darowizn będą obowiązywać dla podatników, u których obowiązek zgłoszenia darowizny lub spadku powstał po wejściu w życie przepisów.