Czy zawsze za posiadanie narkotyków poniesiemy karę?

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Posiadanie jakichkolwiek narkotyków w obowiązującym porządku prawnym jest zakazane i stanowi przestępstwo. Zgodnie z dyspozycją art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych grozi nam 3 lata pozbawienia wolności, a w przypadku posiadania znacznej ilości odpowiedzialność zaostrza się do 10 lat pozbawienia wolności. Sytuacja wygląda więc groźnie,  ale nie beznadziejnie. Ustawodawca, w ściśle określonych sytuacjach, przewidział możliwość umorzenia postępowania w sprawie o posiadanie narkotyków. Pamiętać jednak trzeba, iż przepisy dające możliwość umorzenia postępowania mają charakter fakultatywny. Co oznacza, iż organ może je zastosować, ale nie musi.

Kiedy możliwe jest umorzenie postępowania?

Art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Otóż jak wynika z powyższego, spełnione muszą zostać trzy przesłanki łącznie, a mianowicie:

  • nieznaczna ilość posiadanego środka odurzającego lub substancji psychotropowej – przyjmuje się, że nieznaczna ilość, to taka, która pozwoli przygotować jedną, dwie porcje narkotyku;
  • znalezione narkotyki miały służyć tylko i wyłącznie na własne potrzeby sprawcy;
  • orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości

 

Bardzo ważnym w tego typu sprawach jest wykorzystanie możliwości, które daje nam prawo. Poprowadzenie sprawy w odpowiednim kierunku zwiększa szansę na umorzenie postępowania karnego w sprawie związanej z posiadaniem narkotyków na własny użytek. Skorzystanie przez sprawcę z prawa do milczenia nie będzie miało pozytywnego wpływu na jego sytuację i skuteczniejsze co do zasady będzie skorzystanie z prawa do złożenia wyjaśnień i wykazanie wszelkich okoliczności przemawiających na korzyść sprawcy. Jeśli Państw znaleźliście się w takiej sytuacji, zdecydowanie radzimy nie zwlekać i zasięgnąć pomocy  obrońcy.

 

Jakie korzyści wynikają z umorzenia postępowania?

Zakończenie postępowania poprzez jego umorzenie, jest dla sprawcy bardzo korzystana. Oskarżony nadal zachowuje status osoby niekaralnej, co niejednokrotnie ratuje osoby przed utratą pracy, w której dana osoba musi się legitymować  niekaralnością. Jest zatem o co walczyć.