PRAWO KARNE

Pamiętaj o
kontakcie z adwokatem
od pierwszej chwili
kontaktu
z organem ścigania

Nie czekaj

skontaktuj się z nami

+48 782 877 792

kontakt@rozwodyslask.pl

GWARANTUJEMY

DLA POSZKODOWANYCH

Kancelaria udziela kompleksowego wsparcia prawnego z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego. Świadczymy pomoc prawną na każdym etapie postępowania, począwszy od postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę, policję lub inne służby poprzez wszystkie typy postępowania karnego i karnoskarbowego, w tym z zakresu prawa wykroczeń, przed sądami powszechnymi, aż po postępowanie wykonawcze.