PRAWO KARNE

PRAWO KARNE

Kancelaria świadczy profesjonalne usługi prawne Klientom potrzebującym pomocy również w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego. Jesteśmy przygotowani i gotowi, aby udzielić niezbędnej pomocy prawnej na każdym etapie postępowania karnego, od pierwszego przesłuchania w toku postępowania przygotowawczego, aż po czynności po prawomocnym zakończeniu postępowania.

Pomoc prawna w toku postępowania karnego może być realizowana wobec dwóch rodzajów uczestników postępowania karnego: podejrzanego/oskarżonego, wówczas wykonujemy obowiązki obrońcy, czy też dotyczyć pokrzywdzonego, którego reprezentujemy jako pełnomocnik.

Zajmujemy się także sprawami z zakresu prawa wykroczeń i postępowaniem w sprawach o wykroczenia.

Zapewniamy również pomoc prawną po uprawomocnieniu się wyroku i w czasie odbywania kary, w szczególności reprezentując Klientów między innymi w sprawach dotyczących:

– odroczenia wykonania kary,

– udzielenia przerwy w karze,

– uzyskania zgody na wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego,

– udzielenia przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary,

– zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności,

– rozłożenia grzywien na raty i wielu innych.

Warto pamiętać, iż udział profesjonalnego obrońcy lub pełnomocnika w sprawie stanowi istotne zabezpieczenie realizacji praw procesowych strony, daje realne szanse na uniewinnienie lub uzyskanie łagodniejszej kary oraz chroni przed negatywnymi i często nieodwracalnymi skutkami prób samodzielnej obrony.

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH OBRUSZNIK i WSPÓLNICY
ul. Dąbrowskiego 22 lok.13
42-200 Częstochowa
NIP: 7561929576
biuro@radcaslask.pl
+48 790 877 792
© Copyright 2018   |   web design DOTSK