Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

W związku z planami rządu dotyczących objęcia opodatkowaniem CIT spółek komandytowych od 1 stycznia 2021 r. spowodowały, że wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy forma spółki komandytowej będzie w dalszym ciągu odpowiednia.

Proces przekształcenia rozpoczyna sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami, takimi jak projekt uchwały o przekształceniu, projekt umowy spółki z o.o. oraz sprawozdanie finansowe spółki przekształcanej. Następnie, konieczne jest dwukrotne zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia.

Uchwała o przekształceniu powinna zostać umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o. jest skuteczne w dniu rejestracji przekształcenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pomimo że spółka komandytowa zaliczana jest do spółek osobowych, a spółka z o.o. do spółek kapitałowych, oba typy spółek łączy ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. W przypadku spółki z o.o. wspólnicy spółki w ogóle nie odpowiadają za jej zobowiązania – odpowiada za nie wyłącznie spółka swoim majątkiem. W spółce komandytowej, w sposób ograniczony, odpowiadają komandytariusze – do wysokości sum komandytowych. W spółce z o.o. do odpowiedzialności za zobowiązania pod pewnymi warunkami mogą zostać pociągnięci członkowie zarządu tej spółki.

Dużą zaletą spółki z o.o. w stosunku do sp. k. jest większa elastyczność w zakresie zmiany struktury własnościowej poprzez zbywanie udziałów. Wspólnik spółki z o.o. może przenieść część swoich udziałów na rzecz innej osoby, podczas gdy udział w spółce komandytowej tj. ogół praw i obowiązków wspólnika jest niepodzielny i może być przez wspólnika zbyty wyłącznie w całości.

W każdym przypadku, do kwestii wyboru formy prawnej należy podejść indywidualnie, uwzględniając specyfikę biznesu oraz plany wspólników.