Uprawnienia rodzica w sytuacji zamknięcia szkół COVID-19

W dniu 11.03.2020 r. Ministerstwo podjęło decyzję o zamknięciu wszystkich szkół, żłobków i przedszkoli – zarówno państwowych i prywatnych. Rodzice mogą liczyć na wsparcie – specustawa uchwalona przez Rząd, dotycząca #koronawirus uprawnia opiekuna do skorzystania z dodatkowych 14 dni opieki nad dzieckiem , a także 80% zasiłku opiekuńczego, który przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy: * […]

Uprawnienia lekarza i pacjenta w sytuacji możliwości zarażenia wirusem

W tym trudnym okresie walki z pandemią #KORONAWIRUS warto przypomnieć o tym, jakie obowiązki mają pacjenci, a jakie uprawnienia przysługują lekarzom w sytuacji gdy rozważana jest możliwość zarażenia wirusem. Art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stanowi, że: „ Wobec osoby, która nie poddaje się […]

Wyłączenie małżonka od dziedziczenia

Co do zasady, w przypadku dziedziczenia ustawowego, małżonek dziedziczy po zmarłym małżonku. Jednakże, można wyłączyć go od dziedziczenia. Art. 940 Kodeksu Cywilnego wskazuje nam, iż : „Małżonek jest wyłączony od dziedziczenia, jeżeli spadkodawca wystąpił o orzeczenie rozwodu lub separacji z jego winy, a żądanie to było uzasadnione” Chroni to pozostałych spadkodawców przed sytuacją, w której […]

Odrzucenie spadku za małoletniego

Bardzo często zmarli krewni pozostawiają po sobie wiele długów. Mając tego świadomość, każdy z potencjalnych spadkobierców odrzuca spadek, dochowując ustawowego terminu – 6 miesięcy. Jednakże, komplikacje pojawiają się gdy mamy małoletnie dziecko, które po złożonym przez nas oświadczeniu stanie się kolejnym spadkobiercą. Aby odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka, musimy wystąpić do Sądu rodzinnego o […]