Uprawnienia rodzica w sytuacji zamknięcia szkół COVID-19

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

W dniu 11.03.2020 r. Ministerstwo podjęło decyzję o zamknięciu wszystkich szkół, żłobków i przedszkoli – zarówno państwowych i prywatnych.

Rodzice mogą liczyć na wsparcie – specustawa uchwalona przez Rząd, dotycząca #koronawirus uprawnia opiekuna do skorzystania z dodatkowych 14 dni opieki nad dzieckiem , a także 80% zasiłku opiekuńczego, który przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

* opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
* są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12 do 25 marca, gdyż to jest okres zamknięcia placówek w związku z COVID-19.

Aby uzyskać zasiłek wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, którym jest pracodawca, zleceniodawca.

Druk można pobrać ze strony:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033