Uprawnienia lekarza i pacjenta w sytuacji możliwości zarażenia wirusem

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

W tym trudnym okresie walki z pandemią #KORONAWIRUS warto przypomnieć o tym, jakie obowiązki mają pacjenci, a jakie uprawnienia przysługują lekarzom w sytuacji gdy rozważana jest możliwość zarażenia wirusem.

Art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stanowi, że: „ Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków. O zastosowaniu środka przymusu bezpośredniego decyduje lekarz lub felczer, który określa rodzaj zastosowanego środka przymusu bezpośredniego oraz osobiście nadzoruje jego wykonanie przez osoby wykonujące zawody medyczne. Każdy przypadek zastosowania środka przymusu bezpośredniego odnotowuje się w dokumentacji medycznej.”

Musimy więc pamiętać, że w przypadku niezastosowania się do zaleceń i odmowie poddania się kwarantannie grozić mogą nam surowe konsekwencje, w tym nałożenie mandatu karnego do 5 tys. złotych.