Prawo dziedziczenia przez zstępnych wydziedziczonego

W sytuacji, gdy spadkodawca wydziedziczył zstępnego i powołał spadkobierców testamentowych do części spadku, powstaje pytanie, jaka jest wówczas sytuacja prawna zstępnych wydziedziczonego?   W orzecznictwie Sądu Najwyższego i w piśmiennictwie zdecydowanie dominuje stanowisko, zgodnie z którym wydziedziczenie zstępnego prowadzi jedynie do pozbawienia go zachowku bez wyłączenia dziedziczenia jego zstępnych na podstawie ustawy. Skutki wydziedziczenia dotyczą […]

Krajowy Rejestr Zadłużonych

Powstanie powszechnego rejestru o upadłościach i restrukturyzacjach przewidywało już w 2015 r. prawo restrukturyzacyjne (Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości – CRRU). CRRU miał wejść w życie od lutego 2018 roku. Ostatecznie ustawodawca zdecydował się rozszerzyć zakres informacji ujawnianych w CRRU o dane dotyczące m.in. bezskutecznych egzekucji prowadzonych wobec dłużników oraz o dłużnikach niealimentacyjnych – źródłem […]

Wydziedziczenie a prawo do zachowku

Niejednokrotnie zdarza się, że spadkodawca sporządzając testament powołuje spadkobiercę z pominięciem swoich dzieci lub małżonka. Ustawodawca w celu ochrony osób najbliższych spadkodawcy wprowadził instytucję zachowku. Przysługuje on zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Osobom tym należy się połowa wartości udziału, który by mi przypadł w drodze […]