Zakaz spełniania świadczeń, potrącenia i wypowiadania umów w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Zgodnie z przepisem art. 252 prawa restrukturyzacyjnego, który to przepis przewiduje zakaz spełniania przez dłużnika świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem. Jest to jeden z podstawowych skutków otwarcia powyższego postępowania restrukturyzacyjnego. Zaznaczyć należy, że zakaz spełniania świadczeń nie zależy od jakichkolwiek zgód nadzorcy układu. Zgodnie ze stosowanym odpowiednio art. 253 […]

Niedopuszczalność egzekucji i wykonania postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia w uproszczonej restrukturyzacji

Od dnia obwieszczenia nie jest dopuszczalne prowadzenie egzekucji przeciwko dłużnikowi. Co prawda ustawa nie wskazuje jaka część majątku dłużnika pozostaje pod ochroną, dlatego uznać trzeba że cały majątek dłużnika podlegać będzie ochronie. Wskazać należy, że zakaz obejmuje zarówno kontynuację wszczętych przed obwieszczeniem postępowań egzekucyjnych, które ulegają zawieszeniu jak również zakaz wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych. Niedopuszczalność […]

Ochrona przedsiębiorstwa dłużnika w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

Przepis art. 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2  jest regulacja fundamentalną dla uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. Instrument ten pozwala chronić dłużnika przed upadłością oraz przed utratą płynności finansowej. Ochrona trwa od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu postępowania. Należy również […]