Pomówienie – odpowiedzialność karna i cywilna

Jak wynika z Postanowienia Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 21 stycznia 2022 r. I CSK 912/22, sprawca pomówienia w Internecie ponosi odpowiedzialność zarówno karną i cywilną, a skazanie prawomocnym wyrokiem sądu karnego za pomówienie wiąże sąd cywilny orzekający w sprawie o ochronę dóbr osobistych.   Powyższe orzeczenie Sądu Najwyższego zapadło na kanwie sprawy […]

Niegodność dziedziczenia z uwagi na dopuszczenia się przez spadkobiercę umyślnego ciężkiego przestępstwa

Wedle regulacji zawartej w art. 928 § 1 pkt 1 Kodeksu Cywilnego niegodność dziedziczenia zachodzi w razie dopuszczenia się przez spadkobiercę umyślnego ciężkiego przestępstwa. Definicji legalnej przestępstwa umyślnego należy postukiwać w Kodeksie Karnym. Zgodnie z art. 7 KK przestępstwem jest czyn zagrożony karą przewidzianą w kodeksie karnym dzielący się na zbrodnię i występek. Natomiast z […]