Zasada przyjaznej interpretacji przepisów w kontekście COVID-19

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał orzeczenie w sprawie zwrotu dofinansowania z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wynagrodzenia pracowników w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych wskutek COVID-19. Uznał, że ów zwrot nie stanowi negatywnej przesłanki ponownego ubiegania się o wspomnianą pomoc, uwzględniając zasadę przyjaznej interpretacji przepisów, tj. rozstrzygania wątpliwości co do treści normy prawnej na […]