Zakaz prowadzenie pojazdów – możliwości prawne skrócenia okresu jego stosowania

Zakaz prowadzenia pojazdów jest dotkliwym środkiem karnym, który jest orzekany przez Sądy i wiąże się z popełnieniem czynów zabronionych skierowanych przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Zakaz prowadzenia pojazdów jest orzekany w granicach od 1 roku do nawet 15 lat, przy czym jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod […]