POSTANOWIENIA O ZATWIERDZENIE UKŁADU

NIE MA LEPSZEGO POTWIERDZENIA NASZEGO ZAANGAŻOWANIA, WIEDZY I DOŚWIADCZENIA, NIŻ ZATWIERDZONE PRZEZ SĄD POSTĘPOWANIA.