Nierówne udziały małżonków po rozwodzie

Co do zasady, udziały małżonków w majątku wspólnym są równe (wnika to bezpośrednio z przepisów). Nie ma bezpośredniego znaczenia kwestia winy w rozkładzie pożycia określona w sprawie rozwodowej. Wyrok wydany przez Sąd Najwyższy o sygn. akt II CSK 337/18, dotyczy sytuacji, w której żona, grając w wielu klubach w Polsce i za granicą, miała wiele […]