ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Kancelaria obecnym i przyszłym klientom zapewnia profesjonalną obsługę i zrozumienie problemów dotyczących powierzanej w administrowanie nieruchomości.

W swej działalności zawsze kierujemy się dobrem naszego Klienta i realizujemy postawione przed nimi zadania zgodnie z postanowieniami zawartej umowy o zarządzanie lub administrację nieruchomością. Za główny cel stawiamy sobie zadowolenie klienta, co przy administrowaniu nieruchomością przekłada się na niższe koszty jej obsługi, wzrost dochodowości przy maksymalizacji jej użyteczności, bezpieczeństwa i wygody w korzystaniu.

W naszej podstawowej ofercie z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami można znaleźć:

– reprezentowanie interesów Wspólnoty przed urzędami, osobami prawnymi i fizycznymi,

– negocjowanie i zawieranie umów na dostawę mediów, ubezpieczenia nieruchomości i umów o świadczenie innych usług, w szczególności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi oraz stały nadzór nad ich prawidłową realizacją,

– prowadzenie spisu właścicieli lokali i przypadających im udziałów w nieruchomości wspólnej,

– organizacja i obsługa zebrań wspólnoty, powiadamianie członków wspólnoty o zebraniach, prowadzenie rejestru uchwał i dokumentacji zebrań Wspólnoty oraz udział w zebraniach Wspólnoty,

– prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,

– przygotowanie i zlecanie przeglądów okresowych budynku, instalacji i urządzeń wymaganych przepisami prawa budowlanego,

– prowadzenie spraw księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

– wykonanie uchwał Wspólnoty.

Oraz wiele innych uzależnionych od indywidualnych potrzeb klienta oraz bieżącej sytuacji na powierzonej w opiekę naszej Kancelarii nieruchomości.

Tomasz Puch

radca prawny

+48 515 091 721
biuro@radcaslask.pl

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH OBRUSZNIK i WSPÓLNICY
ul. Dąbrowskiego 22 lok.13
42-200 Częstochowa
NIP: 7561929576
biuro@radcaslask.pl
+48 790 877 792
© Copyright 2018   |   web design DOTSK