ZABEZPIECZENIA / ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI

ZABEZPIECZENIA / ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI

Podejmując codziennie liczne czynności prawne w obrocie gospodarczym nie zawsze jesteśmy w stanie odpowiednio sprawdzić uczciwość, rzetelność i co równie ważne, wypłacalność naszych kontrahentów. Często nie mamy na to czasu lub po prostu nie wiemy w jaki sposób tego dokonać.

Czasem nawet solidny wywiad gospodarczy może nie uchronić nas przed nieterminową spłatą zobowiązań partnerów handlowych lub całkowitym uchylaniem się od ich wykonania, co niestety często stanowi stałą politykę płatniczą niektórych przedsiębiorców.

Kancelaria zapewnia kompleksową pomoc prawną, w tym także zajmuje się prowadzeniem spraw, w których niezbędne staje się skorzystanie ze wskazanych niżej działań windykacyjnych aż do skutecznej egzekucji należności.

Najczęściej podejmowane działania z tego zakresu to:

  • windykacja przedsądowa,
  • zabezpieczenie należności jeszcze w trakcie postępowania sądowego,
  • windykacja w toku postępowania sądowego,
  • nadzorowanie egzekucji komorniczej,
  • windykacja w postępowaniu upadłościowym.

Pracownicy Kancelarii stosują także tak zwaną miękką windykację. Polega ona na przekazywaniu informacji o zobowiązaniach dłużników jednemu z biur informacji gospodarczej, takim jak InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów czy Biuro Informacji Gospodarczej, co skutkować może ostatecznie wpisem dłużnika na jeden z rejestrów prowadzonych przez powyższe podmioty – stanowi to dla każdego przedsiębiorcy poważne ograniczenie w bieżącym prowadzeniu działalności gospodarczej.

W polskich realiach gospodarczych podjęcie powyższych kroków przeważnie wystarcza do skutecznego dochodzenia należności od dłużników.

Ponadto w nietypowych lub bardzo trudnych sytuacjach prawnicy Kancelarii wskazują swym klientom alternatywne metody rozwiązania problemu, na przykład poprzez pomoc w sprzedaży wierzytelności.

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH OBRUSZNIK i WSPÓLNICY
ul. Dąbrowskiego 22 lok.13
42-200 Częstochowa
NIP: 7561929576
biuro@radcaslask.pl
+48 790 877 792
© Copyright 2018   |   web design DOTSK