Uratuj swój dom przed utratą z powodu długów!

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Galopujące stopy procentowe, inflacja, kryzys gospodarczy, wcześniej pandemia, a teraz wybuch konfliktu zbrojnego to wszystko sprawia, że coraz więcej osób zaczyna mieć problemy z regulowaniem swoich zobowiązań, w tym opłat, pożyczek a nawet kredytów hipotecznych.

Można jednak podjąć działania prawne przewidujące wyjście z tak trudnej sytuacji.

Uproszczone postępowanie upadłościowe pozwala dłużnikowi na wyjście z długów, jednak wiąże się to z likwidacją całego majątku. Postępowanie przewiduje co prawda możliwość w celu uratowania składnika majątku uzyskanie zgody sądu już na początku postępowania na odkupienie nieruchomości przez wskazaną, często bliską dłużnikowi osobę, jednak niewiele osób posiada możliwość wykupu nieruchomości i wyłożenia często tak dużej kwoty.

Warto jednak zaznaczyć, iż prawo upadłościowe umożliwia konsumentom jeszcze jedno rozwiązanie, zawarcie układu z wierzycielami. Jest to układ konsumencki, zwany także restrukturyzacją dla konsumentów. Takie rozwiązanie umożliwia zachowanie majątku dłużnika, np. nieruchomości zamieszkiwanej przez dłużnika. Dzięki zawarciu układu mamy możliwość spłaty zadłużenia w realnych do spłaty ratach, bez zajęcia wynagrodzenia, rachunków bankowych itd. Zgodę na zawarcie układu muszą jednak wyrazić wierzyciele, a całość musi zostać zatwierdzona przez sąd.

Możliwość zawarcia układu konsumenckiego ma dłużnik, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a który stał się niewypłacalny. Trzeba pamiętać, że możliwości zarobkowe i sytuacja zawodowa dłużnika muszą wskazywać na zdolność do pokrycia kosztów postępowania o zawarcie układu oraz na wykonanie tego układu przez dłużnika. We wniosku o otwarcie takiego postępowania dłużnik musi m.in. przedstawić wstępne propozycje układowe, opisać swoją sytuację finansową i możliwości zarobkowe. Aby przeanalizować możliwość zawarcia układu i przygotować wniosek do sądu potrzebujesz wsparcia profesjonalisty, Doradcy Restrukturyzacyjnego, który posiadając doświadczenie zwiększy Twoje szanse na jego zawarcie.