UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka jest skutecznym narzędziem oddłużenia. We wszystkie sprawy naszych Klientów o ogłoszenie upadłości konsumenckiej są zaangażowani adwokaci, radcowie prawni oraz doradcy restrukturyzacyjni którzy posiadają odpowiednie przygotowanie teoretyczne oraz merytoryczne.

Klienci Kancelarii na każdym etapie postępowania są wspierani przez grono prawników, które na bieżąco pomaga w przygotowywaniu odpowiedniej dokumentacji, a także wskazuje instytucje, do których trzeba się zwrócić, by uzyskać odpowiednie informacje na temat posiadanego zadłużenia.
Nasza Kancelaria uczestniczyła już w postępowaniach o upadłość konsumencką, które dotyczyły m.in.:

– osób, które zaciągnęły kredyty w obcej walucie tzw. frankowiczów

– zadłużonych, byłych przedsiębiorców

– członków zarządu spółek

– poręczycieli

– rolników

– osób, które spotkała tragedia rodzinna (śmierć osoby bliskiej, rozwód, rozstanie, małżonek dłużnika)

– osób, które utraciły pracę/zmniejszono wynagrodzenie

– osób, które wpadły w pętle zadłużenia w „parabankach” i „chwilówkach”

– osób, które utraciły zdrowie.

Pomoc prawników naszej Kancelarii w sprawach o upadłość konsumencką polega m.in. na:

– zweryfikowaniu stanu faktycznego i dokonaniu oceny, czy klient spełnia przesłanki umożliwiające ogłoszenie upadłości konsumenckiej

– udzielaniu porady prawnej w zakresie postępowania upadłościowego osoby fizycznej i przedstawieniu wszystkich zalet oraz wad w przypadku wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez sąd

– pomocy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, która stanowi załącznik do wniosku o upadłość konsumencką

– sporządzeniu wniosku o upadłość konsumencką

– reprezentacji w sądzie w trakcie rozprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka na terenie całej Polski

Sprawy o upadłość konsumencką prowadzimy na terenie całego kraju, m.in. w takich miastach jak: Warszawa, Łódź, Wrocław, Kraków, Katowice i innych.

W zdecydowanej większości przypadków nasi klienci czują się znacznie pewniej, gdy jest z nimi profesjonalny pełnomocnik w trakcie rozprawy. Poczucie tego, że nad jej przebiegiem czuwa adwokat lub radca prawny dodaje pewności siebie i zwiększa komfort psychiczny każdego klienta.

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH OBRUSZNIK i WSPÓLNICY
ul. Dąbrowskiego 22 lok.13
42-200 Częstochowa
NIP: 7561929576
biuro@radcaslask.pl
+48 790 877 792
© Copyright 2018   |   web design DOTSK