Upadłość konsumencka czy egzekucja komornicza – co korzystniejsze

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wywiera szereg określonych konsekwencji. Jedną z konsekwencji upadłości jest uwolnienie się od komornika, a to przez zawieszenie a następnie po prawomocności umorzenie postępowania egzekucyjnego. Po ogłoszeniu upadłości nie jest możliwe wszczęcie i prowadzenie egzekucji komorniczej.

Z chwilą ogłoszenia upadłości majątek upadłego staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wszystkich wierzycieli. Natomiast w przypadku postępowania egzekucyjnego komornik prowadzi oddzielne sprawy w stosunku do każdego z wierzycieli, a co za tym idzie zwiększają się znacznie koszty.

Ponadto celem postępowania egzekucyjnego jest zaspokojenie wierzyciela, z wniosku którego prowadzone jest postępowanie. Komornik prowadzi postępowanie do momentu spłaty całości zobowiązania powiększonego o koszty uboczne (m.in. odsetki, czy koszty komornicze).  Często jest tak, że dłużnik co miesiąc spłaca określona kwotę jednak, dług szybciej rośnie, ponieważ w pierwszej kolejności z wpłaty są spłacane odsetki. I tak w zasadzie dłużnik jest pozbawiony możliwości spłaty. Jednak, gdy dłużnik nie posiada żadnego majątku, egzekucja zostaje umorzona, ale dług nadal pozostaje i z każdym dniem rośnie. Pamiętać trzeba, że umorzone postępowanie egzekucyjne może zostać wszczęte na nowo.

Postępowanie upadłościowe wygląda zupełnie inaczej. Postępowanie to ma na celu oddłużenie i zaspokojenie wierzycieli. Upadły nieposiadający majątku w przypadku ustalenia planu spłaty, bądź umorzeniu całych długów bez ustalenia planu spłaty zostaje oddłużony, czyli mówiąc inaczej długi znikają.

Jak wynika z wcześniejszych argumentów zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem jest upadłość konsumencka.