Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

W sytuacji, w której upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie jest następstwem jej działania wypełniającą hipotezę art. 374 ust. 1 Prawa Upadłościowego ustawodawca sankcjonuje w art. 373 ust. 1 Prawa Upadłościowego jedynie niewykonanie przez przedsiębiorcę ze swej winy obowiązku terminowego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości – orzekł Sąd Najwyższy (postanowienie SN z 13.12.2019 r., […]