Uprawnienia rodzica w sytuacji zamknięcia szkół COVID-19

W dniu 11.03.2020 r. Ministerstwo podjęło decyzję o zamknięciu wszystkich szkół, żłobków i przedszkoli – zarówno państwowych i prywatnych. Rodzice mogą liczyć na wsparcie – specustawa uchwalona przez Rząd, dotycząca #koronawirus uprawnia opiekuna do skorzystania z dodatkowych 14 dni opieki nad dzieckiem , a także 80% zasiłku opiekuńczego, który przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy: * […]