Roszczenie spadkobiercy o udzielenie informacji o rachunku bankowym spadkodawcy

Po śmierci posiadacza rachunku na banku ciąży obowiązek udzielenia każdemu ze spadkobierców informacji dotyczących dyspozycji dokonanych na tym rachunku i wobec takich osób bank nie może zasłaniać się tajemnica bankową. Nie mają oni jednak prawa do wszystkich danych dotyczących operacji i dyspozycji, ale tylko do takich, jakie uzyskałby sam posiadacz zgodnie z umową rachunku bankowego. […]

Odrzucenie spadku za małoletniego

Bardzo często zmarli krewni pozostawiają po sobie wiele długów. Mając tego świadomość, każdy z potencjalnych spadkobierców odrzuca spadek, dochowując ustawowego terminu – 6 miesięcy. Jednakże, komplikacje pojawiają się gdy mamy małoletnie dziecko, które po złożonym przez nas oświadczeniu stanie się kolejnym spadkobiercą. Aby odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka, musimy wystąpić do Sądu rodzinnego o […]

Zachowek a zasady współżycia społecznego

Zachowek jest formą ochrony interesów osób najbliższych spadkodawcy. To majątek, który osoby najbliższe powinny otrzymać od spadkodawcy za jego życia lub po jego śmierci. Spadkodawca może przekazać ten majątek osobom z wykorzystaniem kilku metod: w drodze umowy darowizny, w drodze powołania do dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, czy też w drodze innych rozrządzeń spadkowych – np. […]