Należność pracownika z tytułu ekwiwalentu

Jeżeli pracownik nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego ze względu na rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, przysługuje mu ekwiwalent pieniężny. W jaki sposób można wyegzekwować go od pracodawcy? Co jeśli na świadectwie pracy zostało napisane, że wypłacono ekwiwalent za zaległy urlop lub że urlop został wykorzystany, a faktycznie tak nie było? Warto na wstępie zaznaczyć, że świadectwo […]