Kilka słów o karze ograniczenia wolności

Na podstawie Kodeksu karnego karami, które mogą zostać orzeczone przez Sąd za popełnienie przestępstwa są: grzywna; ograniczenie wolności; pozbawienie wolności; 25 lat pozbawienia wolności; dożywotnie pozbawienie wolności.   Niniejszy artykuł jest poświęcony karze ograniczenia wolności, która w swoich założeniach ma na celu wzbudzenie w skazanym woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności […]