Odrzucenie spadku za małoletniego

Bardzo często zmarli krewni pozostawiają po sobie wiele długów. Mając tego świadomość, każdy z potencjalnych spadkobierców odrzuca spadek, dochowując ustawowego terminu – 6 miesięcy. Jednakże, komplikacje pojawiają się gdy mamy małoletnie dziecko, które po złożonym przez nas oświadczeniu stanie się kolejnym spadkobiercą. Aby odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka, musimy wystąpić do Sądu rodzinnego o […]