Licytacja mieszkania – nowelizacja KPC

Nowelizacja ustawy kpc z 14.05.2020 r. dokonała zmian w zakresie egzekucji odnoszącej się do licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika. W regulacji art. 952¹  kpc została również uregulowana kwestia licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, w okresie […]