Zwrot prowizji za wcześniej spłacony kredyt

W grudniu 2011 r. weszła w życie ustawa o kredycie konsumenckim, która była implementacją unijnej dyrektywy Nr 2008/48. Artykuł 49 polskiej ustawy stanowi, że jeśli konsument spłaca kredyt konsumencki (nie hipoteczny), to bank musi się z nim rozliczyć, a więc zwrócić proporcjonalną część poniesionych kosztów. Jeśli kredyt zaciągnięty był np. na dwa lata, a spłacony po roku, do klienta powinna wrócić połowa kosztów: odsetek, składek na ubezpieczenie pożyczki (jeśli polisa była dołączona) […]

Nadzieja dla frankowiczów

Posiadacze kredytów walutowych łatwiej zmienią lub unieważnią umowę. To sedno wyroku TSUE. Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosił w czwartek 03.10.2019 r. wyrok w sprawie o kredyty szwajcarskiej walucie tzw. frankowicze. TSUE określił, co wolno w sprawach frankowych, a czego nie. Każda umowa musi być teraz (oczywiście na wniosek konsumenta) indywidualnie przez sąd albo bank „zweryfikowana”. Trybunał […]