Uprawnienia lekarza i pacjenta w sytuacji możliwości zarażenia wirusem

W tym trudnym okresie walki z pandemią #KORONAWIRUS warto przypomnieć o tym, jakie obowiązki mają pacjenci, a jakie uprawnienia przysługują lekarzom w sytuacji gdy rozważana jest możliwość zarażenia wirusem. Art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stanowi, że: „ Wobec osoby, która nie poddaje się […]