Upadłość gospodarstwa rolnego

Ustawa Prawo upadłościowe przewiduje odrębne tryby ogłoszenia dla przedsiębiorców i dla osób fizycznych – są to: upadłość na zasadach ogólnych i tzw. upadłość konsumencka. W przypadku pierwszego trybu, przewidzianego dla przedsiębiorców ustawa Prawo upadłościowe dokonuje wyłączenia zdolności upadłościowej osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne, która nie prowadzi innej działalności gospodarczej lub zawodowej. Jeśli osoba fizyczna prowadząca […]