Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

W związku z planami rządu dotyczących objęcia opodatkowaniem CIT spółek komandytowych od 1 stycznia 2021 r. spowodowały, że wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy forma spółki komandytowej będzie w dalszym ciągu odpowiednia. Proces przekształcenia rozpoczyna sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami, takimi jak projekt uchwały o przekształceniu, projekt umowy spółki z o.o. oraz sprawozdanie finansowe spółki […]

Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

W sytuacji, w której upadłość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą nie jest następstwem jej działania wypełniającą hipotezę art. 374 ust. 1 Prawa Upadłościowego ustawodawca sankcjonuje w art. 373 ust. 1 Prawa Upadłościowego jedynie niewykonanie przez przedsiębiorcę ze swej winy obowiązku terminowego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości – orzekł Sąd Najwyższy (postanowienie SN z 13.12.2019 r., […]