RODO

RODO

Wróć do:

STRONA GŁÓWNA

Od dnia 25 maja 2018 każdy podmiot przetwarzający dane osobowe ma obowiązek wprowadzania odpowiednich mechanizmów mających na celu zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych przed ich ujawnieniem lub udostępnianiem osobom trzecim.

Podmiot przetwarzający zobowiązany jest również wdrożyć odpowiednią dokumentację a przede wszystkim procedury w tym zakresie. Jednym z podstawowych wymogów jest obowiązek wykazania, że administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w odpowiedni sposób, jednocześnie posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby wyeliminować zachodzące ryzyka udostępnienia danych.

Kancelaria przeprowadzając w Państwa firmie wdrożenie procedur ochrony danych osobowych w pierwszej kolejności dokonuje oceny działalności zleceniodawcy pod kątem ochrony danych osobowych z uwzględnieniem specyfiki działalności, ustalonej organizacji i kultury pracy, specyfiki branży oraz indywidualnych potrzeb klienta. W następstwie dokładnej analizy i poczynionych ustaleń przygotowuje kompleksową dokumentację ochrony danych osobowych.

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH OBRUSZNIK i WSPÓLNICY
ul. Dąbrowskiego 22 lok.13
42-200 Częstochowa
NIP: 7561929576
biuro@radcaslask.pl
+48 790 877 792
© Copyright 2018   |   web design DOTSK