Restrukturyzacja to najtańsza opcja dla zadłużonego rolnika

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Czas pandemii nie był łatwy dla rolników, a dodatkowo szalejące obecnie ceny oraz inflacja nie pozwalają na polepszenie ich losu w najbliższym czasie. Tylko nieznaczna część zadłużonych osób jest w stanie spłacać długi bez opóźnień. Coraz częściej do Kancelarii zgłaszają się rolnicy w zasadzie w ostatniej chwili, czyli z już wszczętą egzekucją oraz z widmem licytacji majątku. Na szczęście nawet wtedy nie jest jeszcze za późno. Rozwiązań jest kilka. Jeżeli rolnik wybierze upadłość, zostanie oddłużony ale straci gospodarstwo. Korzystniejsza jest więc restrukturyzacja, która pozwala zatrzymać gospodarstwo. Daje też ochronę przed wierzycielami, windykacją oraz komornikiem.

W sytuacji zadłużenia rolnik nieprowadzący działalności gospodarczej może skorzystać z procedury restrukturyzacyjnej. Ma taką zdolność, choć nie jest przedsiębiorcą. To z kolei przede wszystkim pozwala na uniknięcie upadłości, czyli utraty gospodarstwa. Jednak do skutecznego oddłużenia konieczna jest pomoc licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego, do którego należy podjęcie właściwych działań prawnych i zabezpieczenie interesu takiego rolnika.

Obecnie rolnik ma możliwość skorzystania z postępowania o zatwierdzenie układu, które to postępowanie zastąpiło tzw. covidowe uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Postepowanie to jest dużo tańsze niż pozostałe procedury restrukturyzacyjne.

Z chwilą otwarcia postępowania rolnik uzyskuje ochronę przed wierzycielami i nie spłaca wierzytelności objętych układem, a więc praktycznie wszystkich. Zaoszczędzone w ten sposób środki jest w stanie przeznaczyć na przeprowadzenie restrukturyzacji, uratowanie swojego gospodarstwa, bufor w postaci oszczędności.

Wypowiedziane umowy kredytowe czy leasingowe istotne dla funkcjonowania gospodarstwa rolnego, prowadzone postępowania sądowe czy też egzekucyjne nie są przeszkodą do skorzystania z możliwości, które daje prawo restrukturyzacyjne, a wręcz przeciwnie daje szansę na ochronę oraz powstrzymują działania windykacyjne.

Ponadto to nie sam rolnik, a doradca rozmawia z wierzycielami i przekonuje ich do przyjęcia układu podając wierzycielom wszystkie istotne informacje o sytuacji rolnika. Rolnik uzyskuje przy jego wsparciu możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji nie tylko zadłużenia, ale również aktywów, np. nieruchomości. Może je zbyć na korzystniejszych warunkach niż przy sprzedaży wymuszonej, wprowadzonej w trybie egzekucji komorniczej lub upadłości. Rozmowy toczą się ze wszystkimi wierzycielami, dlatego restrukturyzacja jest całkowitym renegocjowaniem spłaty zadłużenia.

Po wprowadzeniu nowego postępowania restrukturyzacyjnego rolnicy uzyskali nowy instrument prawny umożliwiający oddłużenie bez konieczności poddawania się na początkowym etapie procedurom wymagającym udziału sądu restrukturyzacyjnego. Obecnie rolnik może szybko uchronić gospodarstwo rolne i posiadane maszyny przed licytacją komorniczą czy odbiorem przez leasing.

Sformalizowane procedury wymagają zorganizowania wyspecjalizowanych ośrodków, w których rolnik uzyskałby kompleksowe wsparcie specjalistów z zakresu restrukturyzacji. Samodzielnie nie jest on w stanie przejść przez gąszcz przepisów. Czasami nawet nie wie, że może skorzystać z pomocy eksperta dysponującego wiedzą o instrumentach prawnych, których zastosowanie daje szansę na oddłużenie.