Reklamacja wczasów

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Od 1 lipca 2018 roku obowiązuje nowa ustawa, zgodnie z którą wszelkie reklamacje związane z usługami świadczonymi przez biura podróży można składać nie przez – jak to było dotychczas – 30 dni, ale przez 3 lata.

Podstawą prawną jest Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych która weszła w życie 1 lipca 2018 roku.

Ustęp pierwszy art. 50 wskazanej wyżej ustawy stanowi: Podróżnemu przysługuje obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego.

Czas na złożenie reklamacji

Na podróże wykupione przed dniem 30 czerwca 2018 roku: 30 dni

Na podróże wykupione po dniu 30 czerwca 2018 roku: 3 lata

Według starych zasad reklamację można było złożyć jedynie w ciągu 30 dni od powrotu – brak stosownego pisma w tym terminie oznaczał akceptację wszystkich zastrzeżeń i ewentualnego niewywiązania się z umowy i nawet drogą sądową nie można było już dochodzić swoich roszczeń. Obecnie czas ten wynosi 3 lata, a ponadto reklamację można składać nie tylko do organizatora wyjazdu, ale także do agenta sprzedającego wycieczkę.

Zgłoszenie będzie rozpatrzone w ciągu 30 dni. Jedynie w przypadku poprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego termin może ulec wydłużeniu do maksymalnie 90 dni.

Reklamować można wszystko, co zostało zapisane w umowie, a nie zostało zrealizowane z przyczyn zależnych od organizatora. Niezgodności mogą dotyczyć nie tylko samej realizacji punktu umowy, ale także jakości danej usługi. Ważne jest jednak, by najpierw o zaistniałej niezgodności poinformować organizatora podróży, ponieważ jedynie w takim przypadku możemy potem złożyć reklamację na brak odpowiedniej reakcji z jego strony.