Radca prawny rozwód Częstochowa

Na mocy polskich przepisów prawa i stosownych regulacji, rozwód można orzec dopiero wtedy, gdy stwierdzony został trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Jest to konieczny do spełnienia warunek, bez którego sąd nie ma prawa stwierdzić ustania związku. Przepisy skonstruowane są tak, że nawet przemoc domowa, uzależnienie jednej ze stron lub zdrada nie są wystarczającymi przesłankami do orzeczenia rozwodu. Obowiązkiem sądu w takiej sytuacji jest rzetelne sprawdzenie, czy między partnerami doszło do faktycznego zerwania więzi zarówno fizycznych, duchowych, jak i gospodarczych. Jedynie całkowite wygaśnięcie relacji we wszystkich trzech obszarach może stanowić podstawę do uznania rozkładu pożycia, prowadzącego do rozwodu.

Radca prawny rozwód Częstochowa

Radca prawny rozwód Częstochowa

Jednym z oczywistych dowodów może być wyprowadzka małżonka z domu w celu zamieszkania z nowym partnerem. Rozpoczęcie nowego życia, planowanie wspólnej przyszłości z inną osobą – to aspekty definitywnie świadczące o rozpadzie pożycia małżeńskiego. Warto jednak wiedzieć, że nawet małżeństwa mieszkające pod jednym dachem mogą dostać rozwód, pomimo istniejących więzi gospodarczych. Konieczne do tego będzie przekonanie sądu o trudnej sytuacji ekonomicznej obu stron, która uniemożliwiałaby wyprowadzkę w inne miejsce (np. wynajem mieszkania w Częstochowie).

Definicja rozkładu pożycia małżeńskiego zawiera także jeszcze jeden bardzo ważny element – trwałość. Jest to cecha, która w znaczący sposób pozwala oddzielić rozwód od separacji. To istotne, ponieważ rozwód jest orzekany dopiero wtedy, gdy rozpad związku jest trwały i nie przewiduje się możliwości jego poprawy. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, ponieważ przepisy nie regulują, jak długo musi trwać rozkład pożycia, aby stwierdzić, że jest on trwały.

Zdarzają się sytuacje, w których sąd nie orzeka rozwodu nawet w przypadku trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Może być to spowodowane tym, że rozwodu żąda jedynie jeden z małżonków i to ten, który jest odpowiedzialny za rozkład pożycia. Rozwód w takiej sytuacji nie jest orzekany, gdy mogłyby ucierpieć na tym małoletnie dzieci.