PRAWO PRACY

PRAWO PRACY

Wychodząc na przeciw potrzebom podmiotów gospodarczych oraz pracowników oferujemy wsparcie prawne zarówno w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa pracy, sporów zbiorowych, jak i przy negocjacjach przy rozwiązywaniu sporów, w tym również poprzez nasze Centrum Mediacji oraz w konstruowaniu umów o pracę, kontraktów menedżerskich, układów zbiorowych pracy, umów zlecenia czy agencji.

W tym zakresie nasza pomoc obejmuje w szczególności:

– reprezentację firm w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy,

– doradztwo i reprezentację pracowników w sporach z pracodawcami,

– przygotowywanie oraz doradztwo w zakresie umów pracowniczych, w tym umów o pracę, umów o zachowanie poufności, umów o charakterze cywilnoprawnym (zlecenie, świadczenie usług, agencyjnych) oraz zakazów konkurencji w trakcie trwania i po zakończeniu stosunku pracy,

– kompleksowe doradztwo w zakresie kształtowania stosunku pracy kadry kierowniczej, w szczególności wsparcie w negocjacjach i przygotowaniu kontraktów menadżerskich, włączając w to doradztwo w zakresie zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej kadry kierowniczej,

– doradztwo w toku procesów fuzji i przejęcia pracodawców, w tym restrukturyzacji i przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę,

– sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz układów zbiorowych pracy,

– pomoc w rozwiązywaniu sporów zbiorowych ze związkami zawodowymi,

– doradztwo w zakresie możliwości zastosowania najkorzystniejszych dla pracodawców rozwiązań dotyczących systemów czasu pracy, rozliczania nadgodzin,

– analizę możliwości zwolnienia pracownika,

– przeprowadzanie zwolnień grupowych pracowników,

– obsługę prawną sporów zbiorowych pomiędzy pracodawcą, a związkami zawodowymi.

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH OBRUSZNIK i WSPÓLNICY
ul. Dąbrowskiego 22 lok.13
42-200 Częstochowa
NIP: 7561929576
biuro@radcaslask.pl
+48 790 877 792
© Copyright 2018   |   web design DOTSK