Poszukiwanie majątku upadłego przez komornika sądowego

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Wniosek o poszukiwanie majątku do komornika sądowego w obecnym stanie prawnym kierują syndyk lub tymczasowy nadzorca sądowy. Jak wiadomo komornicy realizując swoje ustawowe obowiązki posiadają dostęp do szeregu baz danych z pośród których za najistotniejsze należy uznać:

  1. PESEL -NET,
  2. bazę informacji o rachunkach bankowych za pośrednictwem systemu OGNIVO,
  3. bazę danych ZUS,
  4. bazę danych Urzędów Skarbowych,
  5. Rejestr Zastawów,
  6. Centralną Ewidencję Ksiąg Wieczystych,
  7. Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej,
  8. bazę danych Krajowego Rejestru Sądowego,
  9. Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców.

Celem omawianej regulacji jest poszukiwanie i ustalanie majątku upadłego. Instytucja ta jest praktycznym narzędziem, które umożliwia sprawne i kompleksowe zebranie informacji o majątku upadłego. Pozwala zebrać komplet danych na temat majątku upadłego na dzień skierowania właściwego zapytania do komornika, ale też uzyskać dane dotyczące majątku, który wyszedł z masy w ostatnim okresie przed ogłoszeniem upadłości.

Cennym źródłem informacji istotnych dla poszukiwania majątku upadłego są bazy urzędów skarbowych, które zawierają trzy bazowe grupy informacji. Po pierwsze zgłaszane przez upadłego rachunki bankowe. Po drugie informacje o płatnikach podatku dochodowego . Po trzecie natomiast informacje o czynnościach cywilnoprawnych zgłoszonych przez upadłego, w których był stroną czynności cywilnoprawnej.