POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM

POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM

Jednym z głównych przedmiotów działalności Kancelarii Radców Prawnych jest doradztwo i reprezentowanie klientów w sporach sądowych.

Każde zgłoszenie Klienta traktowane jest indywidualnie. Naszym celem jest doradztwo i wypracowanie najskuteczniejszej drogi do realizacji celów klienta. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w zakresie rozwiązywania sporów tak na etapie przedsądowym, doradzając oraz uczestnicząc przy prowadzeniu mediacji i zawieraniu ugód jak i w ramach postępowań sądowych. Postępowanie sądowe traktujemy jednak jako dobrze przygotowaną ostateczną formę prowadzenia sprawy.

Prawnicy naszej Kancelarii mają ogromne doświadczenie praktyczne w prowadzeniu sporów sądowych tak przed Sądem Powszechnym, Sądem Arbitrażowy jak i Sądem Najwyższym. Możecie liczyć Państwo na kompetencje, praktyczną wiedzę.

Doświadczenie Kancelarii obejmuje w szczególności:

– spory z zakresu prawa spółek (spory korporacyjne),

– spory z zakresu prawa cywilnego, w tym spory wynikłe na tle wykonywania wszelkiego rodzaju umów (w tym umów handlowych, umów związanych z realizacją inwestycji budowlanych, umów dotyczących nieruchomości) oraz spory dotyczące czynów niedozwolonych,

– spory z zakresu nieuczciwej konkurencji,

– spory z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów,

– spory dotyczące ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,

– spory z zakresu prawa pracy.

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH OBRUSZNIK i WSPÓLNICY
ul. Dąbrowskiego 22 lok.13
42-200 Częstochowa
NIP: 7561929576
biuro@radcaslask.pl
+48 790 877 792
© Copyright 2018   |   web design DOTSK