Odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Prawa pasażerów linii lotniczych reguluje unijne rozporządzenie WE 261/2004. Ten dokument zawiera szczegółowe zapisy, do których muszą stosować się linie lotnicze operujące z lotnisk na terenie Unii Europejskiej.
Prawa pasażera w rozporządzeniu WE 261/2004
W dokumencie WE 261/2004 zostały zawarte zapisy, które regulują obowiązki linii lotniczej m .in. gdy:
– lot został odwołany
– lot został opóźniony.

Opóźniony lot. Jaką pomoc musi zapewnić linia na lotnisku?
Kiedy pasażer czeka na opóźniony samolot, linie lotniczą muszą zaoferować mu nieodpłatną pomoc. Pasażer powinien zgłosić się do przedstawiciela linii.
Udzielana pomoc obejmuje:
– napoje
– posiłki
– zakwaterowanie (jeśli rezerwację przeniesiono na następny dzień)
– transport do miejsca zakwaterowania i z powrotem do portu lotniczego
– dwie rozmowy telefoniczne, dwa dalekopisy, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe.
Jeśli do miejsca docelowego pasażer dotarł z co najmniej trzygodzinnym opóźnieniem, ma prawo do odszkodowania.
Odszkodowanie za opóźniony przylot do miejsca docelowego.

Kwota w euro Odległość
250 Do 1500 km
400 Powyżej 1500 km w obrębie UE i wszystkie inne loty od 1500 do 3500 km
600 Powyżej 3500 km

 

Odwołany lot. Prawa pasażera
Odwołanie lotu następuje w przypadku:
1. zmieniony został pierwotny rozkład lotów i pasażer został przeniesiony na inny planowy lot
2. gdy samolot wystartował, ale był zmuszony do powrotu do portu odlotu i pasażer został przeniesiony na inny lot
3. pasażer przylatuje do portu lotniczego, który nie odpowiada portowi lotniczemu wskazanemu na bilecie jako miejsce docelowe.
Jeśli lot został odwołany, pasażer ma prawo:
– do zwrotu kosztów,
– do zmiany planu podróży lub lotu powrotnego,
– do uzyskania pomocy i odszkodowania.

Kwota w euro Odległość
250 Do 1500 km
400 Powyżej 1500 km w obrębie UE i wszystkie inne loty od 1500 do 3500 km
600 Powyżej 3500 km

W przypadku odwołania lotu linie lotnicze muszą zapewnić pasażerowi, jednorazowo, wybór między:
– zwrotem ceny biletu i, w przypadku lotu z przesiadką, lotem powrotnym do portu lotniczego odlotu w najwcześniejszym możliwym terminie
– zmianą planu podróży do miejsca przeznaczenia przy najbliższej okazji, lub
– zmianą planu podróży w późniejszym, dogodnym dla pasażera terminie, przy porównywalnych warunkach przewozu, z zastrzeżeniem dostępności wolnych miejsc.
Jeśli pasażer zdecyduje się na zwrot kosztów biletu – odszkodowanie będzie zależeć od rodzaju lotu.
Jeśli pasażer zdecyduje się na zmianę planu podróży – odszkodowanie będzie zależeć od rodzaju lotu i opóźnienia w dotarciu do miejsca docelowego, po przekroczeniu pierwotnie planowanego czasu przylotu.
Jak i gdzie złożyć wniosek o odszkodowanie za opóźniony lot lub odwołany lot
Wniosek o odszkodowanie za opóźniony lot, odwołany lot albo za odmowę przyjęcia na pokład każdy pasażer może znaleźć na stronie linii lotniczej, którą podróżował
Jeśli pasażer nie zgadza się z decyzją linii lotniczej, możesz złożyć skargę do właściwego organu krajowego. W Polsce jest to Urząd Lotnictwa Cywilnego.