Odpowiedzialność spadkobierców za długi alimentacyjne spadkodawcy

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Czy dług alimentacyjny podlega dziedziczeniu? Czy spadkobiercy osoby odpowiedzialnej za alimenty mogą odpowiadać za zaległe alimenty?

Zdarzają się dosyć często sprawy, gdzie Fundusz alimentacyjny przez sporo lat wypłacał alimenty na rzecz dziecka z uwagi na fakt, iż ojciec nie regulował należnych dziecku alimentów. Po śmierci dłużnika powstaje pytanie, co z długiem powstałym w Funduszu alimentacyjnym? Czy po śmierci ojca jego spadkobiercy, czyli zazwyczaj dzieci odziedziczą dług w Funduszu alimentacyjnym, jeśli nie zrzeknę się spadku?

Zgodnie z regulacją zawartą w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku śmierci dłużnika alimentacyjnego, należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej – wygasają.

 

Dziedziczenie długów alimentacyjnych

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 139 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, gdzie wskazano, że ustawowy obowiązek alimentacyjny nie przechodzi na spadkobierców zobowiązanego.

Jest tak dlatego, że obowiązek alimentacyjny spoczywa na konkretnych osobach, tj. uprawniony do alimentów i zobowiązany do alimentacji. Po śmierci tych osób obowiązek świadczeń alimentacyjnych wygasa, przez co nie podlega on dziedziczeniu.

Należy jednak w tym miejscu zrobić pewne zastrzeżenie. Jeśli dłużnik alimentacyjny np. ojciec w dacie śmierci był zobowiązany do płacenia alimentów, to jego spadkobiercy obowiązku alimentacji  w spadku nie nabywają. Mówimy w tym miejscu o alimentach na przyszłość. Co innego z zaległymi już alimentami. Jeśli dłużnik w dacie śmierci posiadał zaległości alimentacyjne, to dług ten wchodzi w skład spadku po nim. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 15 lipca 1965 roku (sygn. III CO 36/65) raty alimentacyjne, które stały się wymagalne za życia uprawnionego i które zostały prawomocnie zasądzone, należą do spadku po uprawnionym.

Należy zwrócić uwagę na rozróżnienie długów alimentacyjnych, tj. długi względem Funduszu Alimentacyjnego, które wygasają w momencie śmierci zobowiązanego oraz długi alimentacyjne względem uprawnionego do alimentów, które wchodzą w skład spadku i których zaspokojenia można żądać od spadkobierców zmarłego.