OBSŁUGA PRAWNA FIRM

OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Wróć do:

STRONA GŁÓWNA

Świadczenie usług prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa spółek handlowych i prawa korporacyjnego stanowi jedną z głównych dziedzin działalności Kancelarii.

Kancelaria oferuje doradztwo prawne w zakresie funkcjonowania wszystkich rodzajów spółek prawa handlowego, zarówno kapitałowych, jak i osobowych, a także w zakresie funkcjonowania innych podmiotów gospodarczych działających na rynku polskim. Kancelaria świadczy usługi na rzecz spółek prawa handlowego (w tym również spółek publicznych) oraz na rzecz wspólników i akcjonariuszy takich spółek.

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w kwestiach związanych z restrukturyzacją podmiotów gospodarczych, w tym polegającą na przekształcaniu, łączeniu lub podziale spółek. Oferujemy usługi prawne w zakresie postępowań rejestrowych oraz innych postępowań związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego prowadzonych przez sądy rejestrowe lub inne właściwe sądy i organy państwowe.

Doradzamy w kwestiach związanych ze zmianami umowy spółki lub statutu, sprzedażą oraz obciążaniem akcji lub udziałów w spółkach, podwyższaniem i obniżaniem kapitału zakładowego (w tym związanych z wnoszeniem aportów), umarzaniem akcji lub udziałów, przymusowym wykupem i odkupem akcji, przygotowywaniem i wprowadzaniem systemów motywacyjnych dla kadry kierowniczej oraz zawieraniem umów o zarządzanie, umów w sprawie zakazu konkurencji oraz innych umów z członkami zarządu oraz pozostałymi osobami z kadry kierowniczej, rozwiązaniem i likwidacją spółek, a także we wszystkich pozostałych kwestiach związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.

Kancelaria doradza we wszystkich sprawach spornych związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego, takich jak sprawy o wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o., sprawy związane z zaskarżaniem uchwał organów spółek, w tym sprawy o ustalenie nieistnienia takich uchwał, czy też sprawy związane z przymusowym wykupem lub odkupem akcji. W sprawach spornych Kancelaria świadczy usługi zarówno na rzecz spółek, jak i na rzecz wspólników oraz akcjonariuszy spółek. Kancelaria świadczy pomoc prawną przy prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych w powyższym zakresie, a także w negocjacjach mających na celu ugodowe zakończenie sporu.

Sporządzamy także opinie prawne w sprawie wykładni i stosowania przepisów prawa spółek oraz innych przepisów związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH OBRUSZNIK i WSPÓLNICY
ul. Dąbrowskiego 22 lok.13
42-200 Częstochowa
NIP: 7561929576
biuro@radcaslask.pl
+48 790 877 792
© Copyright 2018   |   web design DOTSK