Nadzieja dla frankowiczów

Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych radców prawnych.

Posiadacze kredytów walutowych łatwiej zmienią lub unieważnią umowę. To sedno wyroku TSUE. Trybunał Sprawiedliwości UE ogłosił w czwartek 03.10.2019 r. wyrok w sprawie o kredyty szwajcarskiej walucie tzw. frankowicze. TSUE określił, co wolno w sprawach frankowych, a czego nie. Każda umowa musi być teraz (oczywiście na wniosek konsumenta) indywidualnie przez sąd albo bank „zweryfikowana”. Trybunał opowiedział się w wyroku za stanowiskiem rzecznika generalnego TS Giovanniego Pitruzelli. Tzn., że z umowy kredytu należy usunąć niedozwoloną indeksację. Umowa w takim wypadku będzie obowiązywać dalej jako kredyt złotowy, zachowując oprocentowanie jak za kredyt we frankach (LIBOR), niższe od złotowego. TSUE podkreślił też konieczność zapewnienia ochrony interesów konsumenta poprzez zabezpieczenie jego rzeczywistych i bieżących interesów przed ewentualnymi szkodliwymi konsekwencjami, które mogą wynikać z unieważnienia umowy kredytowej w całości. I w związku z tym Trybunał wskazał, że chwilą właściwą dla określenia konsekwencji stwierdzenia nieuczciwego charakteru umowy kredytowej jest moment zaistnienia sporu ws. usunięcia określonych postanowień, a nie moment zawarcia umowy.