DORADZTWO PRAWNO PODATKOWE

DORADZTWO PRAWNO PODATKOWE

Świadczone przez Kancelarię usługi w zakresie doradztwa podatkowego obejmują w szczególności podatki dochodowe, podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy oraz podatek od czynności cywilnoprawnych.

Nasi prawnicy wspierają Państwa w zakresie bieżącego doradztwa w zakresie zobowiązań podatkowych.

Kancelaria oferuje pomoc prawną we wszelkiego rodzaju postępowaniach związanych ze zobowiązaniami podatkowymi, w tym w postępowaniach podatkowych i kontrolnych oraz postępowaniach przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, dotyczących w szczególności określania i ustalania zobowiązań podatkowych, stwierdzania i zwrotu nadpłaty podatku, zwrotu podatku VAT oraz uzyskiwania urzędowych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Usługi Kancelarii w powyższym zakresie obejmują w szczególności sporządzanie odwołań od decyzji, skarg do sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Kancelaria doradza i reprezentuje Klientów w postępowaniach egzekucyjnych związanych z zobowiązaniami podatkowymi.

Katarzyna Dębowska

radca prawny

+48 511 401 400
biuro@radcaslask.pl

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH OBRUSZNIK i WSPÓLNICY
ul. Dąbrowskiego 22 lok.13
42-200 Częstochowa
NIP: 7561929576
biuro@radcaslask.pl
+48 790 877 792
© Copyright 2018   |   web design DOTSK