Utrata nieruchomości na skutek zasiedzenia a wynagrodzenie za bezumowne korzystanie 

Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności posiadanej rzeczy ruchomej lub nieruchomości na skutek upływu czasu. W wyniku zasiedzenia dochodzi zatem do utraty prawa przez dotychczas uprawnionego i jego przejścia na beneficjenta instytucji zasiedzenia, co istotne, bez świadczeń wzajemnych z jego strony, a więc bez konieczności spełnienia świadczenia z tego tytułu w celu zrekompensowania dotychczasowemu właścicielowi utraty […]

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów został uznany za niezgodny z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny 04.06.2024 r. w sprawie o sygnaturze SK 22/21 orzekł, że art. 42 § 3 ustawy – Kodeksu Karnego w zakresie, w jakim obliguje sąd do orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 ustawy – Kodeks karny, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 […]